Kva legg sju ulike funksjonshemma-organisasjonar i BPA som likestillingsverktøy?

[ingress]Vi brukte FN-dagen 3. desember til å snakke om BPA, no og i framtida.[/ingress] – Etter den 3. desember treng vi ei rørsle som engasjerer seg. Vi skal stå saman for å sikre våre grunnleggjande menneskerettar. Slik opna Ståle Bratlie vårt 3. desember-webinar: BPA på livet løs! Eit panel på sju svara kyndig på kva … Fortsett å lese Kva legg sju ulike funksjonshemma-organisasjonar i BPA som likestillingsverktøy?