Engasjementet boblet, ideene svirret og post it-lappene flagret på Oslo Plaza onsdag 1. mars, da en skare unge mennesker fra ulike bakgrunner samlet seg for å fremme unge funksjonshemmedes deltagelse i studie-, yrkes- og samfunnsliv.​

​​​​​5. mai, på den europeiske Independent Living-dagen, blir dette temaet på en debatt på Litteraturhuset i Oslo. UNG-gruppa i Uloba – Independent Living Norge SA la de første planene for debatten denne uka.​​​

Anledninga var en workshop arrangert av Ulobas prosjekt UNG, og i alt 45 mennesker med stor innsikt og sterke stemmer var på plass rundt det lange bordet på konferanserommet høyt, høyt over byen. Her var organisasjonsfolk, et vidt spekter av ungdomspolitikere, filmskapere, bloggere, studenter, og arbeidslivsrepresentanter. Sammen ville vi legge en plan for hvordan studie-, yrkes- og samfunnsdeltakelsen blant unge funksjonshemmede kan økes, med BPA og funksjonsassistanse som sentrale likestillingsverktøy.

85 000 vil ha jobb

Prosjektleder Anneth Nielsen innledet workshopen med å presentere dagens situasjon: 85 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidslivet, på tross av store ønsker om å bidra. Ivrige studenter må skrinlegge utdannelsen og flytte til andre kommuner, på grunn av at ​de ikke får BPA-vedtaket de trenger i sin studiekommune. Mange opplever på vei inn i arbeidslivet at NAV-veilederne anbefaler dem å søke om uføretrygd på første møte, uten kunnskap om at de kan tilby en velprøvd, arbeidsrettet ordning som heter funksjonsassistanse. Så mye vilje, så store ressurser — men hvordan skru opp forventningene slik at det blir regelen, og ikke unntaket, at ungdommer med nedsatt funksjonsevne får bidra med det vi kan?

Fra ulike bakgrunner

Mange av de fremmøtte lever selv med en funksjonsnedsettelse, og kunne dele perspektiver på hvilken rolle personlig assistanse spiller for at vi skal kunne leve aktivt og selvstendig. Andre hadde knapt hørt om disse temaene før de ble kontaktet av UNG-gruppa, men tok tematikken til seg og bidro med kunnskap om hvordan vi kan påvirke samfunn og politikk.

I løpet av det tre timer lange møtet, ble filmer vist, historier delt, utfordringer påpekt, spørsmål stilt og besvart. Etter hvert brettet vi opp ermene, satte oss i smågrupper og skrev ned alle ideer vi kunne komme på — fra de mest vidløftige til de mest jordnære — for hva hver enkelt av oss kan gjøre for å løfte fram disse spørsmålene i våre egne organisasjoner, partier og personlige nettverk.

Generalsekretærens innpill

Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba og en av fem som etablerte organisasjonen og brakte BPA til Norge for over 25 år siden, var også sammen med oss under workshopen. Hennes tilstedeværelse ble for mange av de fremmøtte en understrekning av hvor stor verdi dette møtet, og hver enkelts deltakelse, har for Uloba. Selv uttrykker hun glede over å se og oppleve så stort engasjement for saken hun selv har brukt så mye av sin tid på å kjempe frem:

«Det har vært veldig hyggelig å være tilstede. Først og fremst fordi unges deltakelse i arbeidslivet og samfunnet forøvrig er så store og viktige tema, men det å få se at det jeg har brukt hele mitt voksne liv på å etablere og videreutvikle her i Norge, faktisk har satt rot, er også veldig stort. Å møte unge mennesker som har hatt BPA fra tidlig av, og gjennom det fått muligheten til en aktiv og selvstendig oppvekst og ungdomstid, betyr mye for meg», sier Melstrøm.

For Melstrøm er det viktig at unge funksjonshemmede tar opp stafettpinnen og viderefører Ulobas arbeid:

«Det er godt å se så mange entusiastiske ungdommer som forstår viktigheten av å fortsette å kjempe likestillingskampen, selv om situasjonen i dag selvsagt er en helt annen enn i 1991. Dagens BPA-ordning er under konstant angrep fra flere offentlige hold, og derfor trengs det mennesker fra målgruppa som kontinuerlig passer på, slik tilfellet er og alltid har vært med menneskerettigheter og borgerrettigheter. Det er betryggende å vite det finns så mange unge mennesker som vil ta denne kampen, og jeg liker måten de gjør det på, ved blant annet å invitere og involvere ungdomspolitikere», smiler hun.

Videre samarbeid

Vi som har vært medarbeidere i UNG-prosjektet vil enda en gang rette en varm takk til alle som deltok på det som har vært et uvurderlig startskudd for prosjektet vårt. At alle skal ha rett og mulighet til full samfunnsdeltakelse, syns å være et selvsagt utgangspunkt for alle som tilbrakte ettermiddagen sammen på Oslo Plaza, noe vi bør se som et av de beste tegnene av alle. Sammen gjør vi håp, og sammen har vi makten til å handle! Vi ser frem til videre samarbeid, minner om paneldebatt i regi av Uloba og prosjekt UNG på Litteraturhuset i Oslo 5. mai, i anledning den europeiske Independent Living-dagen.