​Tilskudd til BPA-opplæring forvaltes av fylkesmennene, basert på regelverk utarbeidet av Helsedirektoratet.
Tilskudd til opplæring i BPA er i følge dette regelverket høyt prioritert, og kan søkes for følgende målgrupper (i prioritert rekkefølge):
  1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte arbeidsledere (med en sats på 30 000)
  2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere (med en sats på 10 000)
  3. Opplæringstilskudd for assistenter (med en sats på 10 000)
Satsene kan fravikes ved spesielle forhold.
Kommunen kan søke om tilskudd for hver enkelt BPA-ordning hvert år, så lenge ordningen er aktiv og gjennomført opplæringstiltak kan dokumenteres. Tilskuddet gjelder uavhengig av om opplæringen er foretatt i kommunal egenregi eller ikke. Der Uloba – Independent Living Norge er valgt som arbeidsgiver og tilrettelegger, mottar kommunen oversikt over gjennomført opplæring av arbeidsledere og assistenter årlig.

​​Målsettingen med tilskuddsordningen er å gi arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere i kommunen nødvendig og tilstrekkelig opplæring om ordningen. 

Søknadsfristene varierer hos de ulike fylkesmannsembetene. Se på nettsidene til Fylkesmannen i ditt fylke for søknadsfrister og søknadsskjema.

Eksempel:​

Kommunen har tre BPA-arbeidsledere som alle har gjennomført opplæring inneværende år. Disse arbeidslederne har tre assistenter hver, og assistentene har også gjennomført opplæring inneværende år. I tillegg har kommunen sendt to saksbehandlere på kurs for å oppdatere seg på BPA-fagfeltet i regi av Uloba. Kommunen kan dermed søke om følgende:
Opplæring av 3 arbeidsledere x 30 000 kr = 90 000 kr
Opplæring av 9 assistenter x 10 000 kr = 90 000 kr Opplæring av 2 saksbehandlere x 10 000 kr = 20 000 kr
Totalt = 200 000 kr
Søknad sendes til Fylkesmannen i det aktuelle fylket. Ubenyttet tilskudd må tilbakebetales.
Felles regelverk for tilskuddsordningen finner du på Helsedirektoratets nettsider (åpnes i nytt vindu):

Følg denne linken til mer informasjon hos Helsedirektoratet