Tilstandskartlegging

Vi kartlegger funksjonshemmede med assistansebehovs liv i tall og fakta.

Uloba – Independet Living Norge dokumenterer hva det offentlige gjør for at vi funksjonshemmede kan nyte rettighetene som følger av FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD). Våre rapporter belyser i hvilken grad myndighetene sikrer funksjonshemmede nødvendige verktøy for selvbestemmelse og likestilt deltakelse i samfunnet.

Uloba kartlegger hvert år tilstanden på feltet personlig assistanse i Norge. Vi undersøker hvordan BPA-forvaltningen fungerer, og hvilke positive og negative effekter den gir for funksjonshemmede som vil nyte retten til personlig assistanse. Vi kartlegger funksjonshemmede med assistansebehovs levekår. I oktober offentliggjør vi våre funn og analyser i rapporten Tilstandskartleggingen.

Uloba gjennomfører en årlig spørreundersøkelse rettet mot personlige assistenter som jobber i ordningene BPA og Funksjonsassistanse.

Uloba dokumenterer ulike gruppers meninger om tema som BPA og funksjonshemmedes menneskerettigheter. I samarbeid med eksterne samarbeidspartnere laget vi i 2021 en befolkningsundersøkelse og en lederundersøkelse.