Portforbud må ikke hindre assistanse

[ingress]Personlige assistenter må ha mulighet til å jobbe også under et eventuelt portforbud. Det skriver Uloba i vårt høringssvar om forslag om endringer i smittevernloven.[/ingress]

Uloba skriver blant annet:

«Når regjeringen nå utreder muligheten for å innføre generelt portforbud som smittevernstiltak, er det viktig at de som arbeider som assistenter innenfor BPA-ordningen blir unntatt pålegg om portforbud, og kan gjennomføre jobben sin. I og med at BPA i deg er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester mener vi det åpenbart at BPA-assistenter er dekket av det som beskrives som samfunnskritiske funksjoner. Imidlertid er BPA ikke en helse- og omsorgstjeneste, men beskrevet av regjeringen som et likestillingsverktøy. Det er nå derfor et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer annen type lovgivning for BPA enn innenfor Helse- og omsorgstjenesteloven. Implikasjonen er at assistanseordninger for funksjonshemmede som BPA bør defineres som samfunnskritiske funksjoner, uavhengig av hvordan de er lovhjemlet.»

Les hele høringssvaret (lenke).

Forslaget fra regjeringen handler om å kunne innføre portforbud som et smitteverntiltak.  Les om forslaget på regjeringens nettside (lenke).