Det betyr at kommunen fortsatt kan søke om midler tilknyttet opplæring i BPA ordninger, men da må man søke fylkesmannen. Prioriteringsrekkefølgen og satsene er slik:

  1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere kr. 30.000,-
  2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere kr. 10.000,-
  3. Opplæringstilskudd for assistenter kr. 10.000

Ytterligere informasjon om denne ordningen finner du på Fylkesmannens nettsider.

(Denne nyhetsartikkelen er hentet fra et av våre nyhetsbrev til kommuneansatte.)