Program for Skansgård-forelesningen 2023

Under finner du det komplette programmet for Skansgård-forelesningen 2023. Det kan forekomme små endringer.

Tirsdag 17. oktober 10:00 – 13:00

Her følger noen smakebiter av programmet

  • Hvilke gevinster gir BPA for funksjonshemmede, nærstående og samfunnset? En rask gjennomgang av de se siste 30 årenes BPA-forskning. V/ Ole Petter Askheim, Professor emeritus ved Høgskolen Innlandet.
  • Hvordan kan politikere, forskere og andre bruke sivilt samfunn sine dokumnetasjons-rapporter om BPA? v/ Kristian Lian, Interessepolitisk rådgiver NHF.
  • Hva har svenske funksjonshemmede og det svenske samfunnet tapt på å la politikere, byråkrater og domstoler gradvis gi personlig assistanse en medisinsk retning? v/ Jonas Franksson, Ordførande i Stiftarna av Independent Living i Sverige (STIL)
  • Bidrar de rådende politiske, juridiske og kulturelle forståelsesrammene om funksjonshemming til å forsterke eller utjevne sosiale forskjeller? Hva er konsekvensene av dårlige levekår for funksjonshemmede og for det norske samfunnet?
  • Har regjering og Stortinget et godt nok kunnskapsgrunnlag for å utvikle politikk som kan gjøre BPA til en likestillingsordning? Samtale mellom politikere