Funksjonshemmede har sikret bedre BPA i Oslo

[ingress]Sammen har vi fått Oslo kommune til å utforme BPA slik at det bidrar til vår likestilling![/ingress]

Nå har Oslo kommune lyst ut BPA-konkurranse på nytt, etter at vi funksjonshemmede overtalte kommunen til å trekke den forrige konkurransen.

Det nye konkurransegrunnlaget beskriver Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) på en måte som gjør at funksjonshemmede vil få mulighet til å styre sitt eget liv, slik andre kan. Det er jo nettopp det som er meningen med BPA.

Kommunen har justert utlysningen i henhold til kritikken både fra funksjonshemmedes organisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og det kommunale rådet for funksjonshemmede. Rådet for funksjonshemmede har vurdert det nye konkurransegrunnlaget og skriver:

« Rådet for personer med funksjonsnedsettelser synes konkurransegrunnlaget mener at grunnlaget slik det nå ligger har tydeliggjort retten for funksjonshemmede til å føre et likeverdig, selvstendig og likestilt liv. Vi mener at en rekke av våre opprinnelige innsigelser er imøtekommet.»

Blant annet bygger ikke den nye utlysningen på Oslomodellen for helse- og omsorgstjenester i hjemmet eller Oslomodellen for pårørendesamarbeid. Disse koblingene ville blant annet gjort det vanskelig både å styre sin egen assistanse.

Ikke minst har utlysningen en tydelig referanse til FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, CRPD.

Disse endringene hadde ikke skjedd hvis ikke vi funksjonshemmede reagerte på sensommeren og sammen sa tydelig ifra til kommuneadministrasjonen og Oslo-politikerne.

Les artikkelen «Oslo trekker tilbake BPA-rammeavtalen» (lenke).