Assistentene opp 11 kroner

LO/Fagforbundet og Virke har nå kommet til enighet om lønnsoppgjøret for personlige assistenter og funksjonsassistenter ansatt i Uloba-Independent Living Norge SA. Resultatet gir våre ansatte et generelt tillegg på kr. 11.09 pr. time gjeldende fra 1. april d.å.

Det betyr at gjeldende minstelønnssats for personlige assistenter/funksjonsassistenter er satt til kr. 205,86. Dette oppgjøret ble formelt sett vedtatt 23. mai, men gis virkning for utført arbeid fra og med 1. april d.å. Det vil ikke bli foretatt lønnsregulering for ansatte som har fratrådt sin stilling i Uloba mellom 1. april og vedtagelsesdagen 23. mai. Det er for øvrig ikke gjort andre endringer i vår gjeldende tariffavtale.