Kompetansetimen
23. mai

Kompetansetimen for arbeidsledere – sykefraværsoppfølging

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg! Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken
"Likestillingsbrølet" i hvit tekst på rød bakgrunn. et likhetstegn og to utropstegn danner et visuelt element i midten.
9. jun

Likestillingsbrølet 2023!

Likestillingsbrølet er et seminar om funksjonshemmedes likestilling, der vi inviterer til informasjon, samtaler og debatt. Brølet er en del av Independent Living-festivalen.

I år har seminaret temaet «Mitt liv – mitt valg» og foregår på Ulobas hovedkvarter i Drammen; Independent Living-huset.  

I årets brøl setter vi fokus på funksjonshemmedes menneskerettigheter gjennom FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Vi vil ta for oss de to viktige temaene; beslutningsstøtte og borgerstyrt personlig assistanse (BPA).     
I den første bolken av seminaret skal vi få høre om funn fra prosjektet beslutningsstøtteråd og høre fra prosjektdeltakerne om hvordan beslutningsstøtteråd fungerte for dem.  

I den andre bolken ser vi på hvordan BPA fungerer i kommunalforvaltning. Vi inviterer politikerne til debatt for å svare ut hvordan de vil løse de massive utfordringene vi står ovenfor. 

Aktuelle politiske hendelser som belyses under året brøl: 
– CRPD: Halvveis i løpet med ekspertutredningen 
– Beslutningsstøtte: Endringer av vergemålsloven 
– BPA: Det er kommunevalg til høsten, og regjeringen arbeider med endringer

En banner for Independent Living-festivalen 2023 med ruter for hvert delarrangement. Plakaten er tegnet i sterke farger.
9. jun-10. jun

Independent Living-festivalen 2023

I år foregår Independent Living-festivalen både i Drammen og Oslo. Det er også mulig å delta digitalt. I 2023 arrangerer vi festivalen 9. og 10. juni. Da feirer vi mangfoldet og retten til et selvstendig liv, samtidig som vi protesterer mot diskrimineringen som samfunnet utsetter oss funksjonshemmede for. Under festivalen kan alle som vil, delta […]
På rød bakgrunn er en bøtte med popkorn avbildet. Opp av bøtta kommer det en knyttneve så popkornet flyr. Foran bøtta er et gult banner med påskriften "Popcorn og paroler!"
9. jun

Popcorn og paroler 2023

I juni hvert år arrangerer vi Independent Living-festivalen – to dager med fest og protest! 

Dette er eventet for Popcorn og paroler som foregår på Ulobas hovedkvarter i Drammen; Independent Living-huset. 

Independent Living-festivalen foregår i Drammen og i Oslo, men det er også mulig å delta digitalt. I 2023 arrangerer vi festivalen 9. og 10. juni.
Da feirer vi mangfoldet og retten til et selvstendig liv, samtidig som vi protesterer mot diskrimineringen som samfunnet utsetter oss funksjonshemmede for.
Under festivalen kan alle som vil, delta på seminar, parade og fest.
Mer informasjon kommer når arrangementet nærmer seg.

På gul bakgrunn er det bilde av en rød ropert med blå linjer. Ut av roperten kommer et stort, svart utropstegn og under står tittelen "Stolthetsparaden".
10. jun

Stolthetsparaden 2023

Påmelding til Stolthetsparaden for oreganisasjoner, lag, foreninger og kommersielle aktører Husk at for å delta i Stolthetsparaden trenger du ikke, som privatperson, å melde deg på – bare møte opp.  Organisasjoner, lag og foreninger må melde seg på Stolthetparaden: Påmelding…

"Stolt natt" i hvit skrift på svart bakgrunn, med utropstegn formet som stjerner.
10. jun

Stolt natt 2023

I juni hvert år arrangerer vi Independent Living-festivalen – to dager med fest og protest! 

Dette er eventet for Stolt natt som foregår på Salt i Oslo. Festen varer utover natten. 

Independent Living-festivalen foregår i Drammen og i Oslo, men det er også mulig å delta digitalt. I 2023 arrangerer vi festivalen 9. og 10. juni.
Da feirer vi mangfoldet og retten til et selvstendig liv, samtidig som vi protesterer mot diskrimineringen som samfunnet utsetter oss funksjonshemmede for.
Under festivalen kan alle som vil, delta på seminar, parade og fest.
Mer informasjon kommer når arrangementet nærmer seg.

12. jun

Førstehjelpskurs – 12.juni

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors. Sted: Scandic Hell Værnes Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00. Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.Du får endelig beskjed dersom du har fått plass.  Alle har utbytte […]
13. jun-14. jun

Arbeidslederkurs trinn 1 – 13.-14.juni

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba. Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert […]