Arbeidslederkurs trinn 2 Bergen 12.-13. oktober

Kurset arrangeres på Scandic Ørnen, Lars Hilles gt. 18, Bergen onsdag 12. oktober kl 14 – 19 og fortsetter torsdag 13. oktober, kl. 10 – 16. Kurset er for både arbeidsledere med egen BPA-ordning og medarbeidsledere.

Dette er et kurs for deg som har ledet ordningen en stund og ønsker å videreutvikle kunnskapen din som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 2 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling.  Blant annet vil det bli fokusert på arbeidsledelse i praksis og kommunikasjon med assistenter.

Målet er at du skal få inspirasjon og kjenne deg tryggere i rollen som leder.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse.

Send e-post til kompetanse@uloba.no

Førstehjelpskurs 11. oktober i Bergen. Fullt!

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for at assistentene selv sørger for å registrerer seg.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no