5. okt

Førstehjelpskurs i Fredrikstad 5 oktober

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.   Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal…

11. okt

Førstehjelpskurs 11. oktober i Bergen

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00. Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.  Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en…