Årets tildeling av midler fra Bente Skansgårds Independent Living-fond

Fondet støtter funksjonshemmede som vil bidra til frihet, deltakelse og kunnskap om hva det vil si å være funksjonshemmet i samfunnet. Hvert år deles det ut stipend til funksjonshemmede, som skal støtte studier, studiereiser, utviklingsprosjekter informasjonsarbeid og likepersonarbeid. Det deles også ut midler til tiltak der funksjonshemmede selv er med på å øke kunnskapen og forståelsen i folket om undertrykkelsen vi møter i dagens samfunn. 

Årets tildeling

Styret i fondet hadde møte 21. april og foretok fordeling av til sammen kr 370.000,- til i alt 10 personer og organisasjoner i Norge, Sverige, Polen, Belgia, Italia og Montenegro. Alle som blir tilgodesett med midler blir tilskrevet direkte.

Styret vil gjerne trekke frem ett enkelt prosjekt i Italia, som tildeles 100.000,-. 

Prosjektet heter «Let´s talk about ableism» og drives av en doktorgradstudent i fagfeltet «Law and organizational studies for people with disabilities”. Studenten er rullestolbruker og aktivist. Bakgrunnen for prosjektet var at hen observerte at mange funksjonshemmede aktivister har begrenset bevissthet om temaer og problemer knyttet til funksjonshemminger, utenom egne erfaringer. Derfor ønsker studenten, gjennom dette prosjektet, å skape nettbaserte trygge rom for funksjonshemmede, der man kan utveksle erfaringer, reflektere og lære om sosiale og politiske utfordringer utenfor egne erfaringer. Disse trygge rommene skal hete «Let´s talk about ableism», og er ment som et strukturert forum for likesinnede, som kan videreføres selv uten studentens direkte involvering.

Stipendet vil gå til reise- og oppholdsutgifter for omtrent 30 deltakere og deres assistenter på boligtreningsleir, samt materialer til prosjektet, markedsføring, godtgjørelse til et organisasjonsteam samt tilgjengelighet som tegnspråktolk og lignende. 

Vi ser frem til å følge gangen i prosjektet! 

I løpet av høsten 2023 vil det bli publisert et nytt søknadsskjema for 2024..