Tilgjengelighet

Det er viktig for Uloba at våre nettsider og tjenester er tilgjengelige for alle. I menyen til venstre finner du info om hurtigtaster og skriftstørrelser.

For å lage best mulig universelt utformede løsninger på våre nettsider har vi jevnlig konferert med ekspertene i MediaLT som har bidratt med vurderinger, innspill og testing.

Media LT bekrefter at Ulobas nettsider:

  • Har tatt høyde for brukervennlighet og universell utforming
  • Fyller suksesskriteriene for WCAG 2, nivå AA
  • Bruker ekstra navigeringshjelp (blant annet for skjermlesere) i form av HTML5/ARIA