Skriftstørrelser

Internet Explorer
Hold inne ctrl-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Alternativt kan du klikke på forstørrelsesglasset nede i høyre hjørne, eller å gå til menyen Vis og deretter velge Tekststørrelse.

Mozilla Firefox
Hold inne ctrl-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Alternativt kan du gå til menyen Vis og deretter Skalering.

Opera 
Trykk på plusstegnet (+) for å forstørre eller minustegnet for å forminske (-).
Alternativt kan du klikke på forstørrelsesglasset nede i høyre hjørne, eller å gå til menyen Vis og deretter velge Zoom.

Safari
Med Mac: Hold inne kommando-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Safari for Windows: Hold inne ctrl-tasten og klikk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Google Chrome
Trykk på plusstegnet (+) for å forstørre eller minustegnet for å forminske (-).
Alternativt kan du klikke på skiftenøkkelsymbolet og deretter velge Zoom.
Skriv ut Tips en venn