Bilde fra "Freedom Drive" i Strasbourg der flere hundre funksjonshemmede gikk i protestmarsj til EU-parlamentet
Freedom Drive 2011 i Strasbourg der flere hundre funksjonshemmede fra hele Europa gikk i protestmarsj til EU-parlamentet.
Foto: Uloba

Politikk

Uloba - Independent Living Norge er ikke bare en arbeidsgiver for personlige assistenter. Vi har også en tydelig politisk side.

​​​​Vår visjon er: 

"En verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer."
 
Vi er spydspissen i kampen for likestilling, likeverd, frihet og antidiskriminering. Ideologien forplikter.
 

Vi jobber for å gi alle funksjonshemmede mulighetene for et fritt liv ved å:

 • være en premissleverandør i videreutviklingen av BPA
 • være den mest kompetente partneren på BPA
 • drive etter likemannsprinsippet
 • gi samme tilbud til alle uavhengig av geografi
 • være en Independent Living-organisasjon
 • være en demokratisk medlemsdrevet organisasjon
 • basere kompetanse på egen erfaring og forståelse
 • være den ledende kunnskapsbasen
 • tilby verktøy slik at alle kan delta i arbeidslivet
 • sette standarden som tilbyder av arbeidsplasser til funksjonshemmede
 • ivareta universell utforming i alle ledd
 • investere positive resultat i funksjonshemmedes likestilling og likeverd​
Vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv.

Tydelig

Gjennom å være tydelig i vår kommunikasjon og måten vi kommuniserer på styrker vi vår rolle i samfunnet og i politikken. Ved å ta helhetlig eierskap til tema som er viktige for oss skal vi være et tydelig talerør for funksjonshemmede.

Synlig

Ved å være en synlig pådriver skaper vi respekt for og tillit til vår rolle i samfunnet og i politikken. Vi skal sørge for at våre standpunkter synes og synliggjøres i relevante kanaler slik at vi når funksjonshemmede, politikere og samfunnet generelt.

Ansvarlig

Gjennom å være bevisst vår rolle som spydspiss i kampen for et fritt liv, og gjennom å ivareta ideologien vår i alle ledd, opptrer vi ansvarlig og solidarisk.

Engasjerende

Gjennom å fokusere på unikheten i Ulobas virke, og ved å fremme de gode og utfordrende historiene til menneskene vi er til for, skaper vi engasjement hos funksjonshemmede, politikere og i samfunnet generelt.

Utfordrende

Gjen​nom å være modige nok til å utfordre det etablerte, ligge foran, ved å framheve de unike elementene i vår organisasjon og ved å ikke nøle med å stille krav til oss selv skal vi bli en toneangivende stemme i samfunnet.  
Skriv ut Tips en venn