Bilde av dame i rullestol med assistent på t-banestasjon i Oslo
Med BPA kan du leve som du vil.
Foto: Christian Houge

BPA

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) betyr at vi funksjonshemmede selv styrer vår egen hverdag og leder våre egne personlige assistenter.

​Borgerstyrt (også kalt "brukerstyrt") personlig assistanse (BPA) betyr at vi funksjonshemmede selv styrer vår egen hverdag og leder våre egne personlige assistenter.

BPA er i praksis ofte et alternativ til kommunens hjemmehjelp og / eller institusjonalisering, og betyr at vi selv kan bestemme når, hvor og hvordan vi vil ha assistanse. Ikke minst kan vi bestemme hvem vi vil ha som assistenter.

Med BPA får vi muligheten til kun å ha et fåtall assistenter til å hjelpe oss med nødvendige ting, samtidig som det gir frihet å kunne styre sin egen hverdag. Å ha en funksjonsnedsettelse trenger ikke å bety at du er pleietrengende eller avhengig av helsepersonell i hverdagen.

Forskjellen fra de vanlige hjemmetjenestene er store: har du hjemmehjelp og hjemmesykepleie, er disse tjenestene knyttet til en adresse – nemlig hjemmet ditt. Får du innvilget BPA, er ordningen knyttet til deg som person, og assistentene kan bli med deg dit du vil. Personlige assistenter er ikke helsefaglig utdannet. Du finner mer informasjon om assistentenes rolle i denne lenken.

BPA i Ul​oba

Alle som har BPA hos oss kan bli medlem og være med å bestemme på årsmøtet. Hos oss blir du også arbeidsleder for dine egne assistenter. Det vil si at selv om assistententene formelt er ansatt i Uloba er det du selv som intervjuer, ansetter, har medarbeidersamtaler og lager arbeidsplaner til dine assistenter. Alt dette får du opplæring i av Uloba-medlemmer som har vært gjennom den samme prosess som deg. 

Tanken er at vi ikke trenger profesjonelle helsearbeider til å gi oss råd, men heller tips og opplæring fra andre som har mer personlig erfaring med å lede sin egen BPA-ordning. Slik kan du i samspill med andre finne deg til rette i din nye rolle som arbeidsleder og sjef i din egen hverdag.

Medlemmer som er under 18 år eller medlemmer som av andre grunner ikke kan lede sin egen assistanseordning, kan ha foresatte eller andre nærstående personer som arbeidsledere. Les mer om hvordan du kan få BPA i Uloba i denne lenken.

BPA handler først og fremst om frihet og selvstendighet. Friheten til å ta egne valg og til selv å styre sitt eget liv og egen assistanse, slik at du kan bestemme når du vil legge deg, dra på jobb, hente ungene i barnehagen, vaske gulvet, handle, dra i middagsselskap eller ta en øl med venner.

Rettighetsfesting av BPA

Uloba har i over 20 år jobbet for at funksjonshemmede skal ha rett til BPA over hele landet. Fra 1.1. 2015 ble drømmen til virkelighet og BPA en individuell rettighet for alle som: 

  • har et langvarig assistansebehov (over 2 år)
  • trenger minst 32 timer assistanse i uken
  • eunder 67 år

Hvis behovet for assistanse er minst 25 timer i uken, har du også rett til å få BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at det vil medføre vesentlige kostnadsøkninger.

Helse- og omsorgsdepartementet har beregnet at ca. 14 000 nordmenn har krav på å få BPA etter kriteriene den nye loven stiller. 

Det er viktig å huske at dersom du ikke omfattes av rettigheten til å kreve BPA, er det som i gamle dager: du kan søke om BPA, og mange kommuner innvilger for færre timer - men du har ikke krav på å få assistansen som BPA. Det jobber vi hardt for å endre.

Horingsuttalelse til regjeringens forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse fra Uloba juni 2013.pdfHoringsuttalelse til regjeringens forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse fra Uloba juni 2013.pdf

Skriv ut Tips en venn