Bilde av Bente Skansgård fra jubileumsfeiringen, Uloba-logo i bakgrunnen
Bente Skansgård, tidligere president i ENIL, mener ENILs rolle vil bli enda sterkere i fremtiden.
Foto: Felberg.

ENIL

Uloba er en sentral aktør i ENIL – European Network on Independet Living.

​ENIL er et europeisk nettverk av Independent Living (IL) organisasjoner og individuelle aktivister. ENIL arbeider blant annet for personlig assistanse og mot institusjoner. Uloba er blitt en sterk og tydelig rollemodell i IL-bevegelsen. Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i Uloba, er co-president i ENIL sammen med Kapka Panayotova fra Bulgaria. Bente Skansgård, politisk rådgiver i Uloba, sitter i ENILs rådgiverpanel.

Spår ENIL en sterkere rolle

Skansgård, som tidligere har vært president i ENIL mener ENIL's rolle vil bli enda sterkere i fremtiden.

- Det er, og vil være, svært viktig at man skaper allianser og lager bånd til andre land i arbeidet med Independent Living. IL fungerer for alle, uansett hvor langt man har kommet når det gjelder likestilling av folk med funksjonsnedsettelser. Medlemslandenei ENIL gir og får av hverandre hele tiden. Uloba har fått mye støtte for sitt politiske bidrag rundt IL, sier Skansgård.

Uloba har bidratt med mannskap, og støttet mange prosjekter drevet frem av ENIL.
- Jeg tror vi har gode forutsetninger for å nå stadig nye mål i årene som kommer, sier Skansgård og vektlegger at samarbeid på tvers av landegrenser er avgjørende for å få perspektiv på arbeidet i eget land.

Begynnelsen

Allerede i 1987, i Cologne, Frankrike, ble det første ENIL-frøet plantet. To år senere, i Strasbourg holdt Adolf Ratzka en appell som la grunnlaget for dannelsen av ENIL. Kjernen i innlegget var fjerning av institusjoner, nettverksbygging, likemannsarbeid og antidiskriminering.
 
ENIL skulle bli et samarbeidsorgan for fremtiden, ikke en døgnflue. Ratzka fikk bred oppslutning og grunnla en organisasjon som ble bevegelig og ubyråkratisk med en felles målsetning, uansett hvilket land man hørte til. 

Selvhjelp

ENILs mål er å hjelpe medlemsland og enkeltpersoner til å hjelpe seg selv i sitt eget land. En av de store utfordringene i begynnelsen var å vekke interessen blant folk flest, samt å få på plass en god administrasjon, og å øke interessen for å delta i styret. At mennesker med assistansebehov selv skulle lede ENIL var helt avgjørende, og slik er det fortsatt.
 
- Grunnen gir seg selv, det er mennesker med assistansebehov som best vet hvordan utfordringene knyttet til Independent Living kan løses, sier Skansgård.

Tette Uloba-bånd

I februar 2012 deltok ENIL-medlemmer på et BPA-kurs i regi av Uloba, og i juni 2011 var Uloba vertskap for ENILs styremøte. Møtet ble holdt i Oslo i forbindelse med Ulobas jubileumsfeiring og Stolthetsparaden, hvor ENIL-styret også deltok.

Annethvert år arrangerer ENIL Freedom Drive i Strasbourg. I september 2011 samlet Freedom Drive 250 personer, de fleste funksjonshemmede fra ulike europeiske land, til marsj mot EU-parlamentet der parlamentarikerne fikk overlevert Freedom Drive 2011 Demands, en liste med ni krav for å bedre funksjonshemmedes vilkår i Europa.
 
Også Freedom Drive vil ha en viktig funksjon i fremtiden mener Skansgård.
 - Freedom Drive bringer land og folk sammen. Det er en energibombe og en sosial sammenkomst som er svært viktig, kanskje nettopp fordi utgangspunktet og kampen i de ulike landene er så forskjellige. Uansett utgangspunkt har vi et felles mål, og alle kan bidra til å påvirke, understreker hun.

Vil du vite mer om ENIL?Les mer på deres egne hjemmesider som du finner i denne lenken.

 

Skriv ut Tips en venn