Bilde av rullestolbruker i t-banetunnell.
Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan si at vi lever i et samfunn med full likestilling.
Foto: Christian Houge

Diskriminering

Det eneste som alle funksjonshemmede har til felles, er at vi blir diskriminert. Siden vi utgjør mellom 15 og 20 prosent av befolkningen, er vi en stor minoritet.
Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv. Likevel er de langt igjen til vi når målet vårt om et samfunn uten diskriminering.

Vi vet at mange funksjonshemmede fremdeles:
  • Ikke kommer inn i mange offentlige bygg.
  • Ikke kan benytte offentlig transport.
  • Ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.
  • Ikke får tilgang til utdanning.
  • I snitt har dårligere levekår enn befolkningen for øvrig.
  • Plasseres på institusjoner mot sin vilje.

BPA er ett av verktøyene for likestilling

Denne diskrimineringen  arbeider Uloba mot. Likestilling for funksjonshemmede er et av våre mål.

Når vi kaller BPA et verktøy for likestilling, er det fordi BPA er den eneste formen for assistanse som gir oss mulighet til likeverdig samfunnsdeltakelse.

Men BPA alene hindrer ikke diskriminering:

  • Både vi og samfunnet rundt oss må bli bevisste på at forskjellsbehandlingen av funksjonshemmede er nettopp diskriminering.
  • Samfunnet må bli bedre tilgjengelig.
  • Både utilgjengelighet og forskjellsbehandling som fører til ulikhet, må rapporteres.

Diskriminering er forbudt

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr både direkte og indirekte diskriminering og trakassering, og den pålegger universell utforming eller individuell tilrettelegging. Det kan du lese mer om på vår side om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Der beskriver vi også klagemulighetene du har når du opplever diskriminering.

Vi må bli mer bevisste om diskriminering

Uloba – Independent Living Norge jobber at vi funksjonshemmede og alle andre skal bli mer oppmerksom på diskrimineringen som vi blir utsatt for. Vi gjør det ved å minne om vår selvsagte plass i samfunnet som likeverdige borgere, med like plikter og rettigheter. Dessuten påpeker vi at funksjonshemmingen oppstår når vi møter samfunnsskapte hindringer. Funksjonshemmingen skyldes ikke vår funksjonsnedsettelse.
Først når vi alle blir klar over dette, vet vi hva vi er nødt til å forandre og forbedre.

 

Skriv ut Tips en venn