Registrering deg

Alle som ikke tidligere er registrert i Ulobas systemer må registrere seg her. Uloba vil oppbevare, forvalte og slette dine personalia i tråd med de krav som Personopplysningsloven og Datatilsynet stiller.

1. Skriv inn e-post adresse
2. Klikk på lenken du får på e-post fra Uloba
3. Fyll ut personalia og velg passord 

Din e-postadresse (=brukernavn) og ditt valgte passord vil da gi deg tilgang til vår sikre sone «Freedom» (vår portal for nettbaserte tjenester) på uloba.no.​

Passord regler:

 • Lengden må være mellom 8-20 karakterer.
 • Passordet kan ikke inneholde brukernavn eller deler av brukernavn.
 • Må inneholde minst en stor bokstav (AZ)
  og minst en liten (az).
 • Må inneholde minst et tall (0-9) og /eller et spesialtegn 
  (for eksempel:! &% +).
 • Vi anbefaler ikke å bruke bokstavene Æ Ø Å
 • Vi anbefaler at du bruker en setning som passord,
  (for eksempel:% Matematikk er vanskelig).​
​​
 

 English

 

User name

 • Din epostadress = "Your email adress"
  This will be your username in Uloba.
 • Email confirmation will be sent to this adress.

Password Rules:

 • Length must be 8 to 20 characters.
 • The password can not contain your user name or partial name of the user.
 • Must contain at least one uppercase letter (AZ) and at least one lowercase letter (az).
 • Must contain at least one number (0-9) and / or special characters (for example:! &% +).
 • We recommend NOT to use the letters Æ Ø Å
 • We recommend that you use a sentence as passwords,
  (for example:% Mathematics is difficult).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​