Registrering av ny bruker

Alle nye personer som skal eller ønsker å bli tilknyttet Ulobas BPA-ordning må registrere sine personalia selv i Ulobas kjernesystem for BPA-administrasjon. Med "nye" menes personer som ikke tidligere er registrert i Ulobas interne systemer. Uloba vil oppbevare, forvalte og slette dine personalia i våre systemer i tråd med de krav som Personopplysningsloven og Datatilsynet stiller.
 
Registreringen tar utgangspunkt i din private e-postadresse som du angir i feltet under. Uloba vil da sende en e-post med en lenke til vår sikre nettside for registrering til din angitte e-postadresse. Ved å klikke på lenken vil nettsiden for registrering av personalia vises i din foretrukne nettleser. Ved å fylle ut personalia, velge ditt eget passord og bekrefte at du godtar våre retningslinjer for personvern vil du sende dine personalia til Uloba. Din private e-postadresse (=brukernavn) og ditt valgte passord vil da gi deg tilgang til vår sikre sone «Mine sider» (vår portal for nettbaserte tjenester) på uloba.no.  
 

 Registrering av ny bruker

 

Passord regler:

 • Lengden må være mellom 8-20 karakterer.
 • Passordet kan ikke inneholde brukernavn eller deler av brukernavn.
 • Må inneholde minst en stor bokstav (AZ) og minst en liten (az).
 • Må inneholde minst et tall (0-9) og /eller et spesialtegn
  (for eksempel:! &% +).
 • Vi anbefaler ikke å bruke bokstavene Æ Ø Å
 • Vi anbefaler at du bruker en setning som passord,
  (for eksempel:% Matematikk er vanskelig).
 
 

 English

 

User name

 • Din epostadress = "Your email adress"
  This will be your username in Uloba.
 • Email confirmation will be sent to this adress.

Password Rules:

 • Length must be 8 to 20 characters.
 • The password can not contain your user name or partial name of the user.
 • Must contain at least one uppercase letter (AZ) and at least one
  lowercase letter (az).
 • Must contain at least one number (0-9) and / or special characters
  (for example:! &% +).
 • We recommend NOT to use the letters Æ Ø Å
 • We recommend that you use a sentence as passwords,
  (for example:% Mathematics is difficult).

​​​​​​​