Registrer deg

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​For å bli medlem eller assistent, så må man registrere seg for å få en digital identitet hos Uloba.

 
Den digitale identiteten gir deg tilgang til Uloba sin portal for assistenter og medlemmer.

 
For å registrere deg, skriv inn e-postadressen din i feltet over. E-post adressen du velger å bruke, vil bli ditt brukernavn for å få tilgang til Uloba sin portal.

 
Du vil motta en email med en lenke. 

 
​Klikk på lenken, og i websiden som åpnes, fyll ut skjemaet.

Informasjon som kreves for registrering 

Du må registrere deg med et norsk personnummer (for mer informasjon om d-nummer, se informasjonen under).
Dette er slik at Uloba skal oppfylle kravene fra blant annet skattemyndighetene, krav fra samvirkeloven, og krav fra konsesjonsavtalene Uloba har med kommuner og NAV.

Mer informasjon 

Informasjon om personnummer(fødselsnummer) fra Skatteetaten

Informasjon om personnummer (D-Nummer) for utenlandske statsborgere hos Skatteetaten

Informasjon om bruk av personnummer fra datatilsynet.

Trenger du hjelp til registrering?​

Ring til Uloba på telefonnummer 32 88 24 99 ​eller send en epost til supportsenter​@uloba.no​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​


English translation 

To become a member or an assistant, you have to register to recieve a digital identity with Uloba.
The digital identity will give you access to Uloba’s portal for assistants and members.

To register, type in your email address in the form above.
The email address you choose to use will become your username when you access Uloba’s portal.
After registering, you will receive an email with a link.
Click on the link, and in the webpage that opens, fill out the form. Note that the form are in Norwegian only.

Information that is required for registering

You have to register with a national identity number (personnummer). For information about d-​number, see information below.
This is due to requirements from among other the Norwegian tax authority, legal requirements regulating “samvirke” and requirements from the contracts Uloba have with “commune” and “NAV”.

More Information

National identity number or D-number from Tax Norway

Informasjon about (D-Nummer) for foreign employe​es ​​​​from Tax Norway​

The Norwegian Data Protection Authority​.

Do you need help with registering ?

Call Uloba on telephone number 32 88 24 99 or send an email to supportsenter@​uloba.no ​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​