Mann i rullestol ordner til mat på kjøkkenet med barn på fanget
Foto: Felberg

Hva koster Ulobas BPA?

Vår erfaring er at mange kommuner sliter med å få oversikt over hvilke kostnader som må tas med når man budsjetterer en BPA-ordning.
​Ved kostnadsberegning av BPA er det viktig å ta med både direkte og indirekte kostnader. Vi har derfor satt opp en enkel oversikt over de kostnader som påløper i en BPA-ordning.

Lønn og fellesutgifter assistenter

Hoveddelen av det fakturerte beløpet går med til å dekke lønn mv. til assistentene. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg (ansiennitet og alder, kveld/natt, lørdag/søndag og høytidsdag), feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, pensjon, og forsikringer (yrkesskade, ulykke). 

Uloba har som første BPA-leverandør utarbeidet en tariffavtale med Fagforbundet som er spesielt tilpasset brukerstyrte personlige assistenter, gjeldende fra februar 2014.

Dekning av arbeidstakers utgifter

Å drifte en assistanseordning medfører kostnader utover lønn til assistentene. Skal du reise med assistanse utløser dette for eksempel også reisekostnader for assistenten. I Ulobas BPA er et eget driftsbudsjett innregnet for å sikre nødvendig fleksibilietet. 

Driftsbudsjettet er ment å dekke kostnader som følger av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene, og direkte tilbakeførbare utgifter som særskilte utgifter ved å ha med assistent på reiser og aktiviteter m.m. 

Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved refusjon av driftsmidler, og fører kontroll med at de innestående midlene brukes i henhold til intensjonen, samt at vi selvfølgelig følger regler for god regnskapsskikk.

Administrasjon

Administrasjonsdelen av det fakturerte beløpet dekker i tillegg:
  • Utvikling og oppdatering av arbeidslederkurs og kursmateriell
  • Verktøyutvikling
  • Håndbøker, veilednings-, rådgivnings- og oppfølgingstjenester for arbeidsledere og assistenter
  • Abonnement på Ulobas tidsskrifter for arbeidsledere og assistenter
  • Faglige arenaer som forum og temakvelder
  • Universell utforming av materiell inkludert tilrettelegging for synshemmede etc.
Vi tilbyr norske kommuner en helhetlig, kvalitetssikret løsning der alle kostnader knyttet til BPA-ordningen er inkludert. Kommunen vet hva den kjøper og hva det vil koste - ingen overraskelser, ingen usikkerhetsmomenter.
 
Vår veiledende timepris er 421 kr pr 1. april 2016.

Full refusjon av ubrukte timer

Om en arbeidsleder i løpet av et år bruker færre timer enn det kommunen har tildelt og betalt for, refunderes ubrukte timer i sin helhet ved årets slutt. Kommunen betaler med andre ord ikke for mer enn det som faktisk forbrukes i hver enkelt ordning.

Tillskudd til opplæring

Helsedirektoratet har en egen tilskuddsordning for kommunene til opplæringstiltak knyttet til BPA. Det ytes tilskudd til opplæring både for arbeidsledere, assistenter og kommunale saksbehandlere. Fra 2015 forvaltes opplæringstilskuddet​ av fylkesmennene. Søknadsfristene varierer, og hvilken frist som gjelder for din kommune finner du på nettsidene til fylkesmannen.
 
Nærmere informasjon om ordningen, kan du få på: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd​​

Skriv ut Tips en venn