Stillbilde fra filmen:familie sitter rundt bordet. Mor i rullestol.
Med BPA kan du styre hverdagen din selv.

BPA i Uloba

Frihet med Uloba - Independent Living Norge. Se vår prisvinnende animasjonsfilm om livet med BPA:
Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte leder sine assistenter. Det unike med BPA er at ordningen ble formet og utviklet av oss funksjonshemmede selv, på bakgrunn av et ønske om frihet og uavhengighet.​

Intensjonene med BPA er at funksjonshemmede skal være likestilt på linje med alle andre i samfunnet, ved at man sikrer selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag.
 ​
BPA skal sørge for å dekke det behovet man har for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendig for å leve et selvstendig liv og kunne delta på alle samfunnets arenaer. BPA er en nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive «brukere».
​​​​