Bilde av en gutt og en mor i rullestol på kjøkkenet
Hverdagsliv med Ulobas BPA
Foto: Felberg

Hva er Uloba?

Uloba er størst og eldst på BPA i Norge. Det var vi som innførte BPA til landet, og vi har vært sentrale i kampen for å få rettighetsfestet BPA på individuelt nivå, uavhengig av kommunetilhørighet.

Våre tjenester og unike kompetanse bygger på likemansprinsippet og er basert på egen erfaring.

Ikke-kommersielt samvirke

Uloba er organisert som et samvirke, og assistanse gjennom Uloba forutsetter at du er medlem. Dette betyr at det ikke sitter noen eiere og tar ut utbytte av driften, men at vi eies av de samme menneskene som vi er til for. Har du assistansen din gjennom Uloba, eier du samtidig en del av bedriften.

Vi er også en del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen, og er vel så mye en interesseorganisasjon for styrking av funksjonshemmedes rettigheter, som en tilrettelegger av BPA og tjenester knyttet til dette.

Du leder, vi tilrettelegger

Hovedoppgaven vår er å legge til rette for at du skal fåden assistansen du ønsker. Dette gjør vi ved å gi deg det verktøyet og den kunnskapen du trenger for å lede din egen assistanse. Som ny arbeidsleder gjennomgår du et arbeidslederkurs som gir deg full oversikt over jobben du påtar deg som arbeidsleder for en eller flere assistenter.
 
Her får du innblikk i:
  • Rekruttering av personlige assistenter
  • Intervju og ansettelsesspørsmål
  • Arbeidsleders ansvar for opplæring av assistenter
  • Personalpolitikk
  • Lovverk; Helse- og omsorgslov, Forvaltningslov og Arbeidsmiljølov
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Arbeidsgiveransvaret
 
Vi har det formelle arbeidsgiveransvaret for assistentene dine – de er ansatt i og lønnes av Uloba – men det er du som arbeidsleder som rekrutterer og leder dem. Vi tar oss av rutinearbeidet, økonomi, kontrakter og formalia, slik at du kan bruke tiden din på det som er viktig for deg, det være seg jobb, utdanning, foreldrerollen, politisk deltakelse, sosiale aktiviteter eller annet.

Din egen, personlige rådgiver

Som medlem i Uloba får du din egen personlige BPA-rådgiver. Felles for alle rådgiverne våre er at de selv har personlig assistanse, og at de dermed besitter en betydelig praktisk erfaring i tillegg til omfattende kunnskap om emnet. Vi mener at denne egenerfaringen er nødvendig for å kunne gi gode, relevante råd – på samme måte som at du må ha kjørt bil i noen år før du kan påta deg oppgaven medå lære en annen person å kjøre. Det å bare ha lest læreboka
holder ikke.

Rådgiving, også utenom kontortid

Skulle det oppstå en akutt situasjon, og du får behov for å snakke med en rådgiver på kveldstid eller i helgen, har vi vår egen BPA servicetelefon du kan ringe helt fram til kl 22, alle dager. Servicetelefonen er betjent av erfarne BPA-rådgivere som kan bistå deg når problemer oppstår og ting ikke kan vente til din personlige rådgiver kommer på jobb.
.

Sagt om Uloba

«Den største forskjellen mellom Uloba og kommunene er filosofien. – Der kommunene har fokus på å yte en tjeneste som står i en sykdoms- og omsorgsfokusert tradisjon, har Uloba et grunnsyn som fokuserer på alle menneskers rett til å leve et selvstyrt liv. Dessuten kan Uloba personlig assistanse. Med BPA i kommunen ville mine døtre hatt diagnoser, sykdommer og «lidelser». I Uloba har jentene mine et praktisk assistansebehov, og ferdig med det.»
Helga Brun,
fungerende BPA-arbeidsleder for døtrene Brita og Nora.

 

Skriv ut Tips en venn