Bilde av en gutt og en mor i rullestol på kjøkkenet
Hverdagsliv med Ulobas BPA
Foto: Felberg

Hva er Uloba?

Uloba er landets største og eldste erfarings- og kunnskapsbank på BPA. Det var vi som innførte BPA i Norge, vi har videreutviklet den, og vi er sentrale i kampen for å få rettighetsfestet BPA på individuelt nivå, uavhengig av kommunetilhørighet.

Vi er også en del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen, og er vel så mye en interesseorganisasjon for styrking av funksjonshemmedes rettigheter, som en tilrettelegger av BPA og tjenester knyttet til dette.

Ikke-kommersielt samvirke

Vi er organisert som et ikke-kommersielt samvirkeforetak – «ikke-kommersielt» som i at det ikke sitter noen eiere og tar ut utbytte av driften, og «samvirke» som i at vi eies av de samme menneskene som vi er til for. Har du assistansen din gjennom Uloba, eier du samtidig en del av bedriften. Et eventuelt økonomisk overskudd pløyes tilbake i driften, og bidrar blant annet til å sikre solidarisk drift – dvs. at vi tilbyr de samme tjenestene og betaler assistentene samme grunnlønn i alle BPA-ordninger, uavhengig av timetall og hvor i landet du bor.

Den assistansen du ønsker

Hovedoppgaven vår er å legge til rette for at du skal få den assistansen du ønsker. Dette gjør vi ved å gi deg det verktøyet og den kunnskapen du trenger for å lede din egen assistanse. Som ny andelseier gjennomgår du et arbeidslederkurs som gir deg full oversikt over jobben du påtar deg som arbeidsleder for en eller flere assistenter. Her får du et innblikk i de lovene og reglene som gjelder, opplæring i bruk av de ledelsesverktøy vi tilbyr, råd og tips om assistentrekruttering, personalhåndtering og mye mer.

Du leder, vi tilrettelegger

Vi har det formelle arbeidsgiveransvaret for assistentene dine – de er ansatt i og lønnes av Uloba – men det er du som rekrutterer og leder dem. Se på oss som din egen personlige administrasjonsavdeling; vi tar oss av rutinearbeidet, økonomi, kontrakter og formalia, slik at du kan konsentrere deg om det som er viktig, det som betyr noe; livet ditt.

Din egen, personlige rådgiver

Som andelseier i Uloba får du din egen, personlige BPA-rådgiver. Felles for alle rådgiverne våre er at de selv har BPA, og at de dermed besitter en betydelig praktisk erfaring i tillegg til omfattende kunnskap om emnet. Vi mener at denne egenerfaringen er nødvendig for å kunne gi gode, relevante råd – på samme måte som at du må ha kjørt bil i noen år før du kan påta deg oppgaven med å lære en annen person å kjøre. Å bare ha lest læreboka holder ikke.

Rådgiving, også utenom kontortid

Skulle det oppstå en akutt situasjon, og du får behov for å snakke med en rådgiver på kveldstid eller i helgen, har vi vår egen BPA servicetelefon du kan ringe helt fram til kl 22, alle dager. Servicetelefonen er betjent av erfarne BPA-rådgivere som kan bistå deg når problemer oppstår og ting ikke kan vente til din personlige rådgiver kommer på jobb.

Sagt om Uloba

«Den største forskjellen mellom Uloba og kommunene er filosofien. – Der kommunene har fokus på å yte en tjeneste som står i en sykdoms- og omsorgsfokusert tradisjon, har Uloba et grunnsyn som fokuserer på alle menneskers rett til å leve et selvstyrt liv. Dessuten kan Uloba personlig assistanse. Med BPA i kommunen ville mine døtre hatt diagnoser, sykdommer og «lidelser». I Uloba har jentene mine et praktisk assistansebehov, og ferdig med det.»
Helga Brun,
fungerende BPA-arbeidsleder for døtrene Brita og Nora.

 

Skriv ut Tips en venn