Gode venner sitter på brygga og koser seg
På tur med venner.
Foto: Felberg

Hva Uloba forventer av deg

 • Du er en aktiv deltaker, ikke en passiv mottaker
 • Du deltar på lederutviklingskurs og samlinger
 • Du tar ansvar for din egen assistanse
 • Du rekrutterer dine egne assistenter
 • Du lærer opp assistentene dine
 • Du leder assistentene dine
 • Du skaper et godt arbeidsmiljø for assistentene dine
 • Du setter opp arbeidsplaner for assistentene dine
 • Du sørger for å ha vikarer tilgjengelig ved sykdom og ferieavvikling
 • Du har kontroll over timeforbruket ditt og driftsmidlene dine
 •  

Skriv ut Tips en venn