En dame i rullestol får hjelp av en assistent til å rekke henne et blad
Med funksjonsassistanse kan flere jobbe.
Foto: Caroline Ramnæs

Funksjonsassistanse

​​​​​​​​​Fra høsten 2015 kan Uloba tilby funksjonsassistanse som en ny tjeneste.

​​​​- Vi håper at vi gjennom funksjonsassistanse kan bidra til at flere funksjonshemmede kommer i jobb. Vi har erfaringen, og vi har systemene som kan bidra til at flere kan leve livene de ønsker, sier prosjektleder Kassiani Zissis Eriksen.

Funksjonsassistanse er en ordning som gjør at funksjonshemmede lettere kan være i ordinært lønnet arbeid. Assistansen kan innvilges til bevegelses- og synshemmede som jobber eller er lærlinger, og som har behov for assistanse i løpet av arbeidsdagen.

En funksjonsassistent kan for eksempel bistå med oppgaver som å lese eller skrive, kjøre, bære, assistere ved måltider eller være med på jobbreiser og møter.

Uloba tilbyr funksjonsassistanse som en ny tjeneste nå.​

Uloba – Independent Living Norge

Uloba er en ideell organisasjon etablert som et samvirke, og del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen. Vårt mål er en verden der funksjonshemmede kan delta overalt i samfunnet. Uloba tok konseptet med Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA) til Norge og har gjennom 25 år videreutviklet ordningen som et verktøy for å sikre funksjonshemmedes frihet og samfunnsdeltakelse. Uloba jobber politisk og har vært den største pådriveren til at BPA ble rettighetsfestet fra 1.1.2015.

Vi jobber for likestilling av funksjonshemmede, og målet er at vårt politiske arbeid skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. I Ulobas administrasjon er over 60 % funksjonshemmede, og vi har god likepersonserfaring  med både BPA og funksjonsassistanse.

Hvorfor ha funksjonsassistanseordningen i Uloba?

 • Uloba er den aktøren som har størst og lengst erfaring med funksjonsassistanse
 • Uloba er arbeidsgiver for nærmere 6000 assistenter
 • Vi er landsdekkende
 • 64 % av administrasjonen har nedsatt funksjonsevne
 • Vi vil bidra til at du får et mest mulig fritt og selvstendig liv på arbeidsplassen
 • Du blir en del av et større fellesskap
 • Du som skal ha en assistanseordning får god opplæring og oppfølging
 • Du får tilgang på universelt utformede digitale verktøy

Hvem gjør hva?

Uloba:

 • Overordnet ansvar for drifting av ordningen
 • Arbeidsgiveransvaret for assistentene
 • Opplæring/rådgivning/support av arbeidsleder
 • Tilrettelegge for god arbeidsledelse gjennom universelt utformede digitale verktøy
 • Rapportering til NAV

Arbeidsleder:

 • Søknad til NAV på funksjonsassistanse
 • Drifter av ordningen
 • HMS
 • Ansettelser, kontrakter mm. med assistenten
 • Timeforbruk
 • Opplæring /ivaretakelse av assistenten

Arbeidsgiver:

 • Eier av ordningen, men gir fullmakt til Uloba
 • Dialog med Uloba om drift av ordningen
 • Påse at antall timer som er innvilget dekker assistansebehovet på en forsvarlig måte
 • Ha en tilrettelagt arbeidsplass (Bistand kan innhentes fra hjelpemiddelsentralen)

- Gjennom funksjonsassistanseordningen får arbeidsgivere en gylden mulighet til å få den kompetansen de trenger uavhengig av funksjonsevne. De får også mulighet til å gjøre en innsats for mangfold på arbeidsplassen og bidra til likestilling og inkludering i samfunnet, sier Kassiani Zissis Eriksen.

Har du spørsmål om funksjonsassistanse ta kontakt med Kassiani Zissis Eriksen: Telefon: 950 14 240 eller e-post​​kassiani.zissis.eriksen@uloba.no

Skriv ut Tips en venn