Assistent

Som personlig assistent i Uloba arbeider du i et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Gjennom å arbeide som personlig assistent kan du bidra til funksjonshemmedes likestilling i samfunnet.

Vi i Uloba er veldig stolte av å kunne si at hele 94 % av assistentene som besvarte Ulobas årlige assistentundersøkelse ville anbefalt oss som arbeidsgiver til en venn.

I undersøkelsen oppga assistenter ansatt i Uloba at de største fordelene med å arbeide som personlig assistent er å ha meningsfylt arbeid som er fleksibelt og kan kombineres med annet arbeid, studier, omsorg for barn og lignende.​

Les mer i menyen til venstre.