Assistent

Som personlige assistent i Uloba har du et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistenjobben er å yte service og assistanse slik at din arbeidsleder kan leve livet sitt slik han/hun ønsker.

Din arbeidsleder er funksjonshemmet, og har derfor et praktisk assistansebehov. Uloba er formell arbeidsgiver.
 
Å være assistent:
 
• er nyttig og meningsfylt
• er variert og ofte fleksibelt
• gir en nær relasjon med arbeidsleder
• er å legge sine egne ting til side for å yte god service
• vil si å få opplæring og veiledning direkte fra den som "har skoen på"
• betyr at du får lønn og alle andre formaliteter ordnet av Uloba
• betyr gode og ryddige arbeidsforhold

Les mer i menyen til venstre