Assistent i samtale med arbeidsleder
Foto: Christian Houge

Spørsmål og svar

Her finner du noen av de vanligste spørsmål og svar om assistentyrket og assistentrollen.

Hvordan får jeg opplæring som personlig assistent?

All opplæring får du direkte av din arbeidsleder.

Har Uloba kurs for assistenter?

Det er din arbeidsleder som står for all kursing og opplæring av deg i eksterne relevante kurs, f. eks i brannvern og førstehjelp eller annet som kaassistentjobben og i assistentrollen. Det er mange arbeidsledere som tilbyr assistentene n være nyttig for deg i jobben.

Hvordan får jeg lønn?

Hver måned fyller du ut og signerer en timeliste. Din arbeidsleder signerer også, før timelisten sendes til Ulobas hovedkontor. Uloba må ha timelisten innen den 3. i hver måned. Du får da din lønn inn på din konto den 15. i hver måned.

Hvor mye får jeg i lønn?

Grunnlønn for assistenter er per i dag 165 kroner, men det er også mange tillegg. I denne lenken finner du mer informasjon om lønn.

Har Uloba både deltids- og heltidsstillinger?

Ja. Noen arbeidsledere har personlig assistanse 3 timer i uken. Andre har assistanse 24 timer i døgnet. I tillegg er det alltid arbeidsledere i Uloba som søker vikarer som kan jobbe når de fast ansatte assistentene er syke eller har ferie.

Hvordan kan jeg få jobb som personlig assistent?

Det er Ulobas arbeidsledere som selv intervjuer, velger ut og ansetter personlige assistenter. Vil du ha jobb kan du sjekke finn.no, ditt lokale NAV-kontor, eller gå til Ulobas jobbsider som du finner i denne lenken

Kan jeg få assistentjobb ved å henvende meg til Ulobas hovedkontor?

Nei. Men du kan søke i annonser eller selv legge inn en annonse på Ulobas jobbsider som du finner i denne lenken.

I hvilke kommuner kan jeg jobbe i Uloba?

Via denne lenken kommer du til en oversikt over alle kommuner som tilbyr Uloba til sine innbyggere.

Hvilke assistentoppgaver kan jeg nekte å utføre?

Før du får jobb som assistent i Uloba skal du og din arbeidsleder lage en stillingsbeskrivelse som klargjør hva jobben går ut på. Her sies det at målet med jobben er at assistenten skal "yte service og assistanse slik at arbeidsleder kan leve livet slik han/hun ønsker." Her kan du reservere deg i mot arbeidsoppgaver. For eksempel å løfte tungt, klatre høyt, eller å assistere på toalettet. Dersom du blir ansatt med slike reservasjoner kan du ikke pålegges å løfte tungt og klatre høyt osv.

Kan en personlig assistent utføre oppgaver som vanligvis gjøres av sykepleiere eller fysioterapeuter?

Ja. Det er mange arbeidsledere i Uloba som lærer sine personlige assistenter å utføre slikt arbeid nettopp fordi man ønsker å leve et fleksbelt liv. Eksempler kan være: strekk- og tøyeøvelser, pustetekninsk assistanse, gi sondemat, sette kateter og klyster, skifte bandasjer osv. Felles for alle arbeidsledere i Uloba er et praktisk assistansebehov i hverdagen, og at det er arbeidsledere selv som myndige personer som selv tar ansvar for eget liv, og som på linje med andre voksne vurderer når de gjør noe selv (ved hjelp av en personlig assistent), eller når de velger å engasjere for eksempel en sykepleier eller fysioterapeut.

Hva gjør jeg om jeg er uenig med min arbeidsleder?

Alle personalledere i arbeidslivet har styringsrett innenfor det som er avtalefestet. Likevel har du som ansatt selvsagt et ansvar for å si i fra til din arbeidsleder dersom det er noe du er uenig i, eller om det er noe i arbeidet du ikke forstår. Ta det opp med din leder, så blir det drøftet. Ved behov kan du også alltid kontakte en av Ulobas personalkonsulenter eller assistentenes tillitsvalgte. 

Kan jeg jobbe hos flere arbeidsledere i Uloba?

Ja. Men si alltid i fra til de(n) du allerede jobber for om at du nå blir ansatt også hos en annen arbeidsleder. Det er greit for arbeidsledere å vite at du fra nå kanskje blir mindre fleksibel mht. når du kan jobbe. Du må også huske på at arbeidstidsbestemmelsene gjelder selv om du har flere arbeidsledere.

Min arbeidsleder kan kle på seg selv, kan jeg likevel bli bedt om å assistere med påkledning?

Ja, fordi det er din arbeidsleder som definerer arbeidsoppgavene. Kanskje vurderer din arbeidsleder det som tidsbesparende at du assisterer med påkledning.

Min arbeidsleder har en ektefelle som lager rot i huset. Skal jeg som personlig assistent rydde etter denne ektefellen?

Ja. Fordi det ikke er uvanlig at ektefeller rydder etter hverandre. Når du som assistent rydder etter arbeidsleders ektefelle, er det jo dypest sett arbeidsleder som rydder etter ektefellen sin, mens du som assistent da er verktøyet som arbeidsleder bruker for å rydde opp etter sin rotete ektefelle.

Hvordan skal jeg oppføre meg når min arbeidsleder får gjester?

Spør din arbeidsleder direkte om dette. Noen arbeidsledere vil at assistenter skal være tilbakeholdne og ikke delta aktivt i samtaler med venner og gjester, mens andre arbeidsledere har en annen oppfatning. Klare avtaler er viktig.

Hvor henvender jeg meg når jeg lurer på noe med jobben?

Spør din arbeidsleder og/eller sjekk i Assistentpermen når du er usikker. Assistentpermen er en fyldig manual og oppslagsverk som finnes hjemme hos din arbeidsleder pg på "min side" på Uloba.no.
 
Du kan også ta kontakt med "Servicetelefonen". Det er en rådgivnings- og veiledningstelefonen som er åpen for assistentene 365 dager i året: Hverdager kl. 08.00 - 22.00. Lør-, søn- og helligdager, kl. 10.00 - 22.00.

Hovedverneombud for assistenter er Laila Renate Sellevoll. Hun kan kontaktes på laila.renate.sellevoll@uloba.no.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager kritikkverdige forhold?

Les mer om hva kritikkverdige forhold er og hvordan man går frem om man skulle komme i en slik situasjon i Assistentpermen, eller på "Min side" på Uloba.no. Kritikkverdige forhold kan meldes via "min side" på uloba.no.

Vi er fire assistenter som jobber for min arbeidsleder, har vi taushetsplikt overfor hverandre?

Ja. Alle personlige assistenter i Uloba undertegner taushetserklæring når de blir ansatt. Taushetsplikten gjelder også etter at man har sluttet som assistent. Hvis man kommer borti kritikkverdige forhold skal dette meldes til Uloba.

Når min arbeidsleder reiser til utlandet i forbindelse med jobb eller ferie. Kan jeg være med og jobbe som assistent der?

Ja! Dette er noe du og din arbeidsleder avtaler dere i mellom.

Jeg liker å jobbe fleksibelt. Kan jeg selv bestemme når jeg skal jobbe?

De fleste arbeidsledere i Uloba har behov for assistanse til faste tider. Punktlighet og pålitelighet er derfor svært viktig i assistentyrket. Din arbeidsleder vil alltid lage en arbeidsplan som sier når du skal jobbe. Denne planen kan du ofte være med å påvirke - og noen ganger kunne endre underveis. Mange personlige assistenter i Uloba har avtalt svært fleksible arbeidstider med sine arbeidsledere.

Hvilken utdannelse behøves for å bli personlig assistent?

Det er ingen formelle krav til utdanning. De viktigste kvalifikasjonene er folkeskikk, ærlighet, punktlighet og god serviceinnstilling. Det er Ulobas arbeidsledere som avgjør hvilken yrkes- og utdannelsesbakgrunn de finner interessante hos assistenter. En arbeidsleder med stor hage vil kanskje gjerne ha en gartner. En matglad arbeidsleder vil kanskje bli glad om en kokk søkte jobb. En bilgal arbeidsleder vil muligens ha en assistent med mekke-kunnskap. En frankofil arbeidsleder ville muligens gjerne ansatt en assistent med fransk bakgrunn. En kunstinteressert arbeidsleder vil kanskje interessere seg for en kunststudent. En arbeidsleder av den huslige sorten vil muligens ansette en fra husmoryrket osv.
Skriv ut Tips en venn