Assistent i samtale med arbeidsleder
Foto: Christian Houge

Spørsmål og svar

Her finner du noen av de vanligste spørsmål og svar om assistentyrket og assistentrollen.

Hvilke utdannelse trenger en assistent?

Det er ingen formelle krav til utdanning. De viktigste kvalifikasjonene er folkeskikk, ærlighet, punktlighet og god serviceinnstilling.

Det er Ulobas arbeidsledere som avgjør hvilken yrkes- og utdannelsesbakgrunn de finner interessante hos assistenter. Et medlem med stor hage vil kanskje gjerne ha en som liker hagearbeid. Et medlem som er glad i matlaging vil kanskje bli glad om en kokk søkte jobb. Et medlem som er bilgal vil muligens ha en assistent som liker å skru biler osv.

Har Uloba både deltids- og heltidsstillinger?

Ja. Noen medlemmer har personlig assistanse 3 timer i uken. Andre har assistanse 24 timer i døgnet. I tillegg er det alltid arbeidsledere i Uloba som søker tilkallingsassistenter som kan jobbe når de fast ansatte assistentene er syke eller har ferie.

Jeg liker å jobbe fleksibelt. Kan jeg selv bestemme når jeg skal jobbe?

Gjennom våre tilfredshetundersøkelser vet vi at mange personlige assistenter i Uloba opplever stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Punktlighet og pålitelighet er imidlertid viktige egenskaper i assistentyrket. Dersom du er fast ansatt skal du alltid ha en arbeidsplan, slik at du alltid vet når du skal arbeide. Arbeidsplanen kan du ofte være med å påvirke - og noen ganger kan du be om endringer underveis dersom noe skulle oppstå.

For deg som har spesielt stort behov for fleksibilitet, kan en tilkallingsavtale være passende. Som tilkallingsassistent i Uloba fungerer du som en slags «ringevikar». Du har ingen fast ansettelse, og er dermed ikke pliktig til å si ja til arbeidsøkter du ikke ønsker. Du har da ingen arbeidsplan, men gjør direkte avtale med arbeidsleder om hver enkelt arbeidsøkt.

Hvordan kan jeg få jobb?

Det er Ulobas arbeidsledere som selv intervjuer, velger ut og ansetter personlige assistenter. Dersom du ønsker å arbeide som personlig assistent i Uloba kan du finne ledige stillinger i denne lenken.  ​

På samme side kan du også legge ut din egen «jobbsøkerannonse», hvor du forteller litt om deg selv. Enkelte arbeidsledere foretrekker å finne assistenter ved å søke gjennom slike annonser.

Hvordan får jeg opplæring?

Opplæring får du av din arbeidsleder, som er din nærmeste leder.

Har Uloba kurs for assistenter?

Din arbeidsleder sørger for at du får kurs og opplæring. Det gjelder også eksterne kurs som brannvern, førstehjelp eller annet du måtte trenge i din jobb.

Hvordan får jeg lønn?

Uloba har digitale systemer for utfylling av timelister og arbeidsplaner som kan brukes på nettbrett, telefon eller mac/pc. Timelistene skal være godkjent av arbeidsleder den tredje i hver måned. Du får lønn den 15. i hver måned.

Kan jeg få assistentjobb ved å henvende meg til Ulobas hovedkontor?

Nei. I henhold til intensjonen med BPA skal man som arbeidsleder selv gjøre rekrutteringsarbeid. Ulobas administrasjon behandler ikke jobbsøknader, det er det den enkelte arbeidsleder som gjør selv.

I hvilke kommuner kan jeg jobbe i Uloba?

På denne siden (lenke) kan du se hvilke kommuner som tilbyr Uloba til sine innbyggere.

Kan jeg nekte å utføre visse oppgaver?

Før du får jobb som assistent i Uloba skal du og din arbeidsleder lage en stillingsbeskrivelse som klargjør hva jobben går ut på. Her sies det at målet med jobben er at assistenten skal "yte service og assistanse slik at den som mottar assistansen kan leve livet slik han/hun ønsker." 

Her kan du reservere deg mot arbeidsoppgaver. For eksempel å løfte tungt, klatre høyt, eller å assistere på toalettet. Dersom du blir ansatt med slike reservasjoner kan du ikke pålegges å gjøre de tingene.

Kan en assistent utføre oppgaver som sykepleiere vanligvis gjør?

Ja. Det er mange arbeidsledere i Uloba som lærer sine assistenter å utføre slikt arbeid - nettopp fordi man ønsker å leve et fleksibelt liv. Dersom det skulle være aktuelt vil du naturligvis få all nødvendig opplæring for å utføre disse oppgavene.

Hva hvis jeg er uenig med min arbeidsleder?

Alle personalledere i arbeidslivet har styringsrett innenfor det som er avtalefestet. Likevel har du som ansatt selvsagt et ansvar for å si i fra til din arbeidsleder dersom det er noe du er uenig i, eller om det er noe i arbeidet du ikke forstår. Ta det opp med din leder, og kontakt gjerne Ulobas administrasjon dersom du behøver råd og støtte.

Kan jeg jobbe hos flere arbeidsledere i Uloba?

Ja. Men si alltid i fra til de(n) du allerede jobber for om at du nå blir ansatt også hos en annen arbeidsleder. Det er greit for arbeidsledere å vite at du fra nå kanskje blir mindre fleksibel mht. når du kan jobbe. Du må også huske på at arbeidstidsbestemmelsene gjelder selv om du har flere arbeidsledere.

Min arbeidsleder kan kle på seg selv, kan jeg likevel bli bedt om å assistere med påkledning?

Ja, fordi det er din arbeidsleder som definerer arbeidsoppgavene. Kanskje vurderer din arbeidsleder det som tidsbesparende at du assisterer med påkledning.​

Hva hvis jeg oppdager kritikkverdige forhold?

Send en mail til kritikkverdigeforhold@uloba.no så tar vi kontakt med deg! 

Du kan også lese mer om hva kritikkverdige forhold er og hvordan man går frem om man skulle komme i en slik situasjon i Assistenthåndboka, som ligger på intranettet "Freedom".
Skriv ut Tips en venn