Gode venner på kafe
Foto: Christian Houge

Service til assistenter

​I Uloba er alle avtaler, planer, regler og rutiner i samsvar med lovverket og med kravene til god behandling av ansatte.

Råd og veiledning, personaljuridiske tjenester: I tilfeller der arbeidslederne er usikre, kan assistentene henvende seg direkte til Ulobas rådgivere for råd og veiledning.

Nettside: Assistentene har eget brukernavn og passord til Ulobas nettsider. Der finnes assistentpermen og annet relevant stoff for assistenter.

Assistentpermen: Oppdatert assistentperm er tilgjengelig på arbeidsstedet. Den inneholder sentrale retningslinjer om assistentjobben, og nødvendige skjemaer og papirer. Assistentpermen finnes også på engelsk.

Forsikringer: Forsikringer gjelder uansett hvor arbeidet utføres, også på reise. Yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring inngår.

Pensjon: Ulobas assistenter har den beste pensjonsordningen som loven tillater (OTP). I tillegg til lønnen betales månedlig 5 prosent av lønn over 1 G inn til pensjonsfondet, og 8 prosent av lønn over 6 G.

Medarbeidersamtaler: Arbeidslederne tar initiativ til regelmessige medarbeidersamtaler.

Servicetelefon: Rådgivnings- og veiledningstelefonen er åpen for assistentene 365 dager i året: Hverdager kl. 08.00 - 22.00. Lør-, søn- og helligdager, kl. 10.00 - 22.00. Telefon: 99 44 69 60

Tidsskrift: Ulobas tidsskrift «Assistenten» sendes til alle assistenter og arbeidsledere.

Helse – Miljø – Sikkerhet: Arbeidslederne og assistentene har gode verktøy til å gjennomføre Ulobas systematiske HMS-arbeid på arbeidsstedet.

 

Skriv ut Tips en venn