Lønn

Mellom Uloba - Independent Living Norge SA og Fagforbundet for personlige assistenter og funksjonsassistenter.
​​​​​​​

Fagforbundet har bekreftet at hovedoppgjøret er godkjent etter uravstemning. 

Dette innebærer følgende endringer av økonomisk karakter:

- Grunnlønn: kr. 171 pr. time
- Lørdags- og søndagstillegg:  kr. 65 pr. time
- Kvelds- og nattillegg:  kr. 68 pr. time

Ansiennitetstillegg inntas i tariffavtalen med følgende satser:

- etter 3 års ansettelse 4%
- etter 6 års ansettelse 8%
- etter 9 års ansettelse 12%
- etter 12 års ansettelse 16%
- etter 15 års ansettelse 20%

Ovennevnte endringer er gjeldende fra 01.07.2016 og Uloba vil foreta etterbetaling ved lønnsutbetaling 15.11.2016.  Det foretas ingen etterbetaling for arbeidstakere som har fratrådt sin stilling før vedtakelsesdatoen, 22.09.2016, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.​

Skriv ut Tips en venn