To mennesker strekker seg etter en ballong

Lønn

Etter mellomoppgjøret 2015 gjelder følgende satser med virkning fra 01.07.

​​Grunnlønn:

Dagtid kr. 166,85 pr. time  

Tillegg pr. time:

Kveld/natt mellom kl. 17:00 og kl. 06:00 kr. 66,00

Lørdag fra kl. 00:00 til søndag kl. 24:00 kr. 55,00

133 % helligdag  

50 % eller 100 % overtid

Ansiennitetstillegg: 

Etter 3 års ansettelse 4% 
Etter 6 års ansettelse 8%
Etter 9 års ansettelse 12%
Etter 12 års ansettelse 16%

Alderstill​egg:

Med virkning fra 1.1.2016 er det besluttet å avvikle alderstillegget. For ansatte registrert med gyldig arbeidsavtale med tiltredelse før 01.01.2016 vil allerede gitte alderstillegg opprettholdes men fryses og ikke reguleres i fremtiden.

Uloba har tariffavtale for assistenter med Fagforbundet. 

Skriv ut Tips en venn