To mennesker strekker seg etter en ballong

Lønn

Lønn og tillegg justeres 1. juli hvert år etter hovedoppgjøret i arbeidslivet. Tallene nedenfor gjelder fra 1. juli 2014.

Grunnlønn: Dagtid kr 165,00 per time.
 
Tillegg pr. time:
40 % kveld/natt mellom kl. 17:00 og 06:00.
33 % lørdag 00:00 til søndag 24:00.
133 % helligdag  
50 % eller 100 % overtid.

Ansiennitetstillegg: etter å ha arbeidet i 3 år, 6 år, 9 år og 12 år, fra 4-16 %

Alderstillegg:
For assistenter over 30 år kr 8, 00 per time.
For assistenter over 40 år kr 19,00 per time.
For assistenter over 50 år kr 22,00 per time.
 
Assistenter mellom 16 og 18 år, timelønn: kr 136,00

Uloba har tariffavtale for assistenter med Fagforbundet

Skriv ut Tips en venn