To mennesker strekker seg etter en ballong

Lønn

Lønn og tillegg justeres 1. juli hvert år etter hovedoppgjøret i arbeidslivet. Tallene nedenfor gjelder fra 1. juli 2013.

Grunnlønn: Dagtid kr 160,00 per time.
 
Tillegg:
40 % kveld/natt mellom kl. 17 og 06.
33 % lørdag/søndag.
133 % helligdag 
Ved overtid skal det også betales ev. tillegg (f. eks kveld).
Overtiden er 40 prosent. Utover det kommer ordinære tillegg.

Ansiennitetstillegg: etter å ha arbeidet i 3 år, 6 år, 9 år og 12 år, fra 4-16 %

Alderstillegg:
For assistenter over 30 år kr 8, 00 per time.
For assistenter over 40 år kr 19,00 per time.
For assistenter over 50 år kr 22,00 per time.

Assistenter mellom 16 og 18 år - timelønn: kr 131,00
Skriv ut Tips en venn