To mennesker strekker seg etter en ballong

Lønn

Lønn og tillegg justeres 1. juli hvert år etter hovedoppgjøret i arbeidslivet. Tallene nedenfor gjelder fra 1. juli 2014.

Grunnlønn: Dagtid kr 165,00 per time.
 
Tillegg pr. time:
40 % kveld/natt mellom kl. 17:00 og 06:00.
33 % lørdag 00:00 til søndag 24:00.
133 % helligdag  
50 % eller 100 % overtid.

Ansiennitetstillegg: etter å ha arbeidet i 3 år, 6 år, 9 år og 12 år, fra 4-16 %

Alderstillegg:
For assistenter over 30 år kr 8, 00 per time.
For assistenter over 40 år kr 19,00 per time.
For assistenter over 50 år kr 22,00 per time.
 

Obs: Fra 1.1.2014 må alle assistenter i Uloba være fylt 18 år ved ansettelse.

Assistenter som allerede har arbeidsavtale, og er under 18 år, kan fortsette i sin stilling om ikke kommunen/bydelen krever noe annet.

For assistenter under 18 år gjelder følgende:

  • Stillingsbeskrivelsen kan ikke omfatte arbeidsoppgaver knyttet til personlig hygiene.
  • ​Arbeidstiden skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer den ansatte i å dra nytte av undervisningen

Uloba har tariffavtale for assistenter med Fagforbundet.

Skriv ut Tips en venn