Bli assistent

På våre nettsider finner du ledige jobber og kan legge ut annonse selv.
For å bli assistent må du registre deg i Uloba​ (lenke)

Arbeidslederne annonserer, intervjuer og ansetter sine assistenter selv, mens Uloba ordner med lønn, pensjoner og ryddige arbeidsforhold. 
Skriv ut Tips en venn