Ulobas BPA-fagdag 1-2016

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

​​​​​​Ulobas første BPA-fagdag for kommunale saksbehandlere og innkjøpere i 2016 har Rundskriv I-9/2015 - Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som tema. 

1. januar 2015 trådte § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i kraft. Siden da har kommunale saksbehandlere, innkjøpere, leverandører og BPA-arbeidsledere ventet på et rundskriv som konkret sier noe om hvordan loven skal praktiseres, og hvordan grensene mot annen lovgivning er ment å være.

Rundskrivet kom rett før jul, og vi har samlet noen av landets mest kompetente mennesker på området for å gi en solid og grundig gjennomgang av det nye rundskrivet på Ulobas  første BPA-fagdag i 2016:

Leder i Stortingets Helse- og omsorgskomite Kari Kjønaas Kjos trekker linjene fra Stortingets vedtak om rettighetsfesting av BPA, til oppfølgingen av vedtaket i nytt rundskriv. Fagdirektør i  Helse- og omsorgsdepartementetHans-Jacob Sandsberg presenterer hovedtrekkene i rundskrivet. Politisk rådgiver i Uloba Tove Linnea Brandvik drøfter rundskrivet i et arbeidslederperspektiv. Seniorrådgiver i RO, Møyfrid Hallset, har analysert rundskrivets betydning for kommunene, mens kundeansvarlig i Uloba, Aage Gjesdal, gir en rask gjennomgang av hvilken betydning rundskrivet har for BPA-tilretteleggerne.​

 
Skriv ut Tips en venn