Pål Eddie stående bak Vibeke Marøy Melstrøm og Ståle Bratlie, som holder innrammet ISO-sertifikat.
Pål Eddie fra Nemko (bak) overrakte ISO-sertifikatet til generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm og leder for operativ virksomhet Ståle Bratlie i Uloba - Independent Living Norge SA.

Uloba når nye mål

Uloba – Independent Living Norge SA har sertifisert sin BPA. Stadig flere oppdragsgivere etterspør denne sertifiseringen.

​​​Nylig ble ISO-sertifikatet, som er det synlige beviset på dette, høytidelig overlevert til Uloba - Independent Living Norge SA av Nemko AS. Dermed har vi oppnådd den sertifiseringen som flere og flere oppdragsgivere ønsker at vi skal ha og nådd et viktig strategisk mål.

- Dette er en a​nerkjennelse av 25 års arbeid med å utvikle BPA som et verktøy for likestilling av funksjonshemmede og viser at vi legger vekt på kvalitet, sier generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba – Independent Living Norge SA.

- ISO-sertifikatet fremstår også som en trygghet for kommunene som vi samarbeider med, fortsetter hun.

​​System for kvalitetsstyring

​​​Sertifiseringen innebærer at sertifiseringsorganet Nemko AS, som en nøytral tredjepart, bekrefter at Uloba - Independent Living Norge SA har tatt i bruk et system for kvalitetsstyring som innfrir kravene i ISO9001:2008. Kvalitetsstyringssystemet beskriver hvordan vi jobber med tilrettelegging av BPA.

Uloba startet det systematiske arbeidet med å utvikle et system for kvalitetsstyring for noen år siden. Måten vi organiserer virksomheten på og hvordan ulike deler av arbeidet skal utføres, er beskrevet i prosedyrer og skjema. Alt dette er samlet i kvalitetshåndboken.

​​​ISO-sertifikatet er et nyttig kvalitetsstempel

​​​Det er mange grunner til at Uloba har valgt å sertifisere kvalitetsstyringssystemet . De viktigste er:

  • ISO-sertifikatet gir våre oppdragsgivere trygghet for at vi har kompetanse og evne til kontinuerlig å tilrettelegge og administrere BPA i henhold til kravene og forventningene som stilles til oss. Dermed får oppdragsgivere tillit til at vi klarer å levere det vi lover. Vi vil derfor ha stor nytte av sertifikatet i tilbudsarbeidet.
  • ISO-sertifikatet hjelper oss å arbeide sammen mot felles mål. Vi sikrer felles forståelse av innhold, krav og forventninger. Gode rutiner sikrer at vi fordeler ansvar og myndighet riktig.
  • Uloba - Independent Living Norge SA har som mål å utvikle seg og bli stadig bedre. Sertifikatet bekrefter at vi følger de grunnleggende prinsippene for kvalitetsledelse slik at vi kan nå dette målet.
Skriv ut Tips en venn