Smilende Ingeleiv Haugen i førersetet på bil
- Jeg fikk egen bil da jeg var 18. Da åpnet det seg nye muligheter, sier Ingeleiv Haugen.
Foto: Thor Brødreskift

Trekkfugl på nåde

Hva er bevegelsesfrihet? I Bergen pågår det en definisjonskamp.

​​​I mang en vinter har tre-fire måneders selvfinansierte rehabiliteringsopphold på Lanzarote bremset progresjonen i Haugens muskelsvinnsykdom. Men i 2013 kom Bergen kommunes rundskriv om saksbehandling av BPA-søknader, og med det usikkerheten.

Femukersregelen

Men det startet tidligere. Ingeleiv Haugen har nemlig kjempet mot Bergen kommunes utvanning av BPA i over 15 år. Da Bergen bystyre fattet sitt første vedtak om reise med personlige assistenter i 2004, var hun til stede. 

- Trude Drevland var komitéleder for helse og sosial. Hun var opptatt at vi ikke skulle være for lenge borte, på ferie. Det var det som stod i bystyrevedtaket, sier Ingeleiv Haugen. 

Bystyrevedtaket er i strid med et av de fire grunnprinsippene for Borgerstyrt personlig assistanse; arbeidslederen bestemmer hvor hun skal bli assistert. Det var likevel til å leve med. Funksjonshemmede, som andre folk, klarer seg stort sett med fem uker ferie utenfor hjembyen. 

Men i 2013 utvider helsebyråkrater i Bergen kommune reiserestriksjonene. Den nye linjen, at funksjonshemmede som tar med assistenter ut av kommunen i mer enn fem uker per år risikerer å bli fratatt BPA-ordningen, blir aldri politisk behandlet. 

- Urettferdighet har jeg aldri likt, oppgir Ingeleiv Haugen som grunnen til at hun igjen gikk til kamp mot kommunen.

Kam​pen for tilværelsen

Ser man stort på det, er kampen mot femukersregelen likevel bare en i rekken. Ingeleiv Haugen vokste opp på en fruktgård i Ullensvang på 50- og 60-tallet, uten assistansetjenester og hjelpemidler. 

- Jeg har måttet kjempe hele livet. Jeg har aldri gitt opp ved første korsvei, sier hun. 

Realskolen, videregående skole, juridisk fakultet og Sosialhøgskolen lå langt unna, i Odda, Bergen og Stavanger. Ingeleiv Haugen har bodd for seg selv i de aller fleste årene siden 14-årsdagen. Som sosialarbeider fikk hun god innsikt i det kommunale perspektivet. Uavhengigheten, styrken og kunnskapen hun hadde utviklet var god å ha da hun startet kampen for at Bergen kommune skulle praktisere BPA i tråd med Independent Living-ideologien. 

- Jeg har brent for BPA siden før jeg fikk BPA i 2001. Her i Bergen kjempet jeg for at BPA skulle bli innført i de ulike bydelene i sin tid.

Den gang var det ikke mye kunnskap om BPA i Bergen kommune. 

Med departementet på laget

I 2014 fikk Ingeleiv Haugen medhold i at funksjonshemmede med BPA skal ha reisefrihet. I et brev til henne skriver Helse- og omsorgsdepartementet: 

«BPA – innenfor den tildelte timeramme og innenfor arbeidsrettslige bestemmelser – kan benyttes ved reiser utenfor kommunen. Dette prinsippet vil gjelde uavhengig av om reisen foretas til utlandet eller til en annen norsk kommune.» 

Kvinner med uønsket adferd ved egen omsorg? 

Likevel legger ikke Bergen kommune om kursen. Funksjonshemmede med BPA får ikke oppholde seg utenfor kommunen i mer enn totalt fem uker per år. Om det er rehabiliteringsreiser, jobbreiser eller studieturer spiller ingen rolle.

Våren 2015 topper konflikten i Bergen om femukersregelen seg. Psykologistudent Karina Harkestad får ikke ta med seg sine personlige assistenter på utveksling til Independent Livingbevegelsens vugge, Berkeley i USA. Helsebyråd Hilde Onarheim (H) hevder utvekslingen vil medføre økte utgifter for kommunen. Dette blir tilbakevist av Harkestads BPA-tilrettelegger. Igjen står Onarheims argument om kommunen ikke kan ta ansvar for Harkestad på et utenlandsopphold som varer flere måneder. 

Ifølge Ingeleiv Haugen har Bergen kommune startet konflikten om femukersregelen fordi byråkrater ønsker mer kontroll over livet til funksjonshemmede med BPA. Til Haugen har helsebyråkrater i Bergen sagt rett ut at BPA burde vært knyttet til adressen, ikke personen. 

Likhet 

- De sier at vi ikke skal behandles annerledes enn andre som har hjelpebehov, selv om formålet med BPA ligger der. Det er litt for godt for oss. Jeg sier de har vondt i viljen, sier Ingeleiv Haugen. 

Hun akter å fortsette å kjempe for at alle bergensere skal ha like muligheter. 

- Jeg ønsker å kunne reise fritt. Vi må få slippe å spørre først, sier den erfarne BPA-aktivisten. 

Haugen kjenner flere funksjonshemmede bergensere som bryter femukersregelen, med klump i halsen. Selv har hun fortsatt å søke kommunen om tillatelse i god tid før hvert langtidsopphold på Lanzarote. 

- De gir meg ikke BPA. Jeg får et tilskudd tilsvarende BPA. Det er en vri som de har funnet på, forklarer Ingeleiv Haugen. 

Slik fritar byråkratene seg for det ansvaret de mener Bergen kommune har for Haugens helse når hun er på Lanzarote. At norske borgere på utenlandsreise må ta ansvar for egen helse, og at Haugen tar dette ansvaret ved å kjøpe utvidet reiseforsikring og medlemskap i Luftambulansen, er ikke nok til at hun får BPA på langvarige reiser. 

Vinteren 2016 fikk Ingeleiv Haugen igjen et tilskudd fra kommunen til å dra på rehabiliteringsopphold på Lanzarote.

Denne artikkelen sto på trykk i Selvsagt nummer 11. Les PDF-utgaven av Selvsagt nummer 11.

Les også:

Restriktiv frihet​

Hvorfor begrenser kommunene reising med BPA?

Skriv ut Tips en venn