Portrettfoto av Ann Kristin Krokan
Ann Kristin Krokan synes det er gledelig at Oslo kommune vil samarbeide mer med organisasjonene.
Foto: Christian Houge

Trekker kontroversiell BPA-utlysning

​​​Oslo kommune trekker utlysningen av tjenestekonsesjon for BPA. Konsesjonen, som blant annet ville medføre strengere kontroll av funksjonshemmede, ble kraftig kritisert av Uloba og en rekke andre organisasjoner.

​​Alle BPA- aktører i Norge, deriblant Uloba, hadde frist til å søke tilretteleggerstatus 10. juni i år. BPA-konsesjonen skulle ha en varighet på fem år, men nå har Oslo kommune slått kontra. Konsesjonen trekkes tilba​​ke.

Gledelig​​

Politisk leder Ann Kristin Krokan i Uloba roser Oslo kommune for å ha slått kontra og trukket utlysningen tilbake.

– Kommunen valgte å dra i nødbremsen når de ble klar over konsekvensene som lå i den nye BPA konsesjonen. At de vil samhandle bedre med organisasjonene fremover, er også gledelig, sier Krokan.

Søke om reiser​​​​

  • Oslo kommune ville at funksjonshemmede i hovedstaden skulle søke om å reise med BPA - fire uker før reisen.

  • Kommunen ville at funksjonshemmede skulle dokumentere hvordan de skulle bo på reisen og hvordan assistansen skulle dekkes.

  • Oslo kommune krevde også at funksjonshemmede måtte ha spart opp nødvendig antall timer som skulle benyttes på reiser. Her ville kommunen brutt med den såkalte Østensjødommen som slår fast at timene kan brukes fleksibelt gjennom året.

  • Videre ville Oslo kommune at BPA ikke skulle benyttes i samlokaliserte boliger, noe som er i strid med Rundskrivet som understreker at retten til BPA er uavhengig av boform.

  • Oslo mente at BPA ikke kunne benyttes der det er vedtak om tvang og makt, noe som også er i strid med Rundskrivet, som følger rettighetsfestingen av BPA.

  • Og til sist: Oslo kommune ville at arbeidsgiveren skulle overta deler av arbeidslederoppgavene, som å skaffe vikarer.

​La merke til protestene

Alt dette medførte voldsomme protester fra mange hold, deriblant NHFU, som mobiliserte stort.

Protestene ble lagt merke til i Oslo kommune, som plutselig valgte å trekke utlysningen.

- Dette viser bare med stor tydelighet hvor viktig vår politiske rolle er, at vi alltid må agere politisk når det er nødvendig og at vi jobber på flere arenaer​.

Det sier daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba - ​Independent Living Norge i en kommentar.

Skriv ut Tips en venn