Bildet viser deltagerne i salen under det åpne møte om BPA i Oslo
Deltagerne på tirsdagens møte ville fortsette den felles kampen mot kommunale begrensninger på BPA.
Foto: Caroline Ramnæs

Til kamp mot kommunenes kontrollregimer!

Tirsdag kveld møttes en skare kampklare mennesker til åpent møte på Sagene. Vi ville lære av slaget vi har vunnet i Oslo og legge planer for hvordan vi kan fortsette kampen mot kommunenes begrensing av BPA.

​​​I begynnelsen av mai kom Oslo kommune med en ny utlysning av tjenestekonsesjon for Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA), som ville medført et regime av strenge kontrolltiltak av funksjonshem​mede, særlig når det gjaldt friheten til å reise med BPA. Men denne gangen reagerte funksjonshemmede i Oslo med et umiddelbart opprør, og organisasjonene samlet seg i samkjørt mobiliseringen og politisk påvirkningsarbeid. Vi fikk raskt bevist at når vi jobber sammen er vi sterke, og allerede 18. mai valgte Oslo kommune å trekke tilbake konsesjonsutlysningen. 

Les vår artikkel om Oslos snuoperasjon.

Åpent møte for å ruste til kamp

Tirsdag kveld arrangerte derfor Uloba, Norges Handikapforbunds ungdom (NHFU), Unge funksjonshemmede og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) et åpent møte på Sagene samfunnshus. Vi møttes for å feire at slikt felles politisk arbeid faktisk nytter, og ikke minst diskutere hvordan vi kan fortsette kampen mot kontrollregimene av BPA i andre kommuner. 

For slaget vi har vunnet i Oslo betyr ikke at vi kan slappe av. Selv om akkurat denne konsesjonsutlysningen ble trukket tilbake, vet vi ikke hva som kommer i neste runde. Og lista er fortsatt lang over kommuner som praktiserer kontrollregimer som direkte bryter med regjeringens rettighetsfesting og rundskriv som befester BPA som et verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. 

Kommunenes kontrollregimer skremmer

- Mange av landets kommuneadministrasjoner gjør nå alt de kan for å øke kontrollen og legge begrensinger på oss funksjonshemmede. Og selv om dette ikke rammer meg nå, så kan det ramme meg neste år, eller om to år, påpekte politisk leder i Uloba, Ann Kristin Krokan på tirsdagens møte.

Og slike kommunale forsøk på å begrense BPA-ordning skremmer. 

- Vi funksjonshemmede lever med en usikkerhet hvor fremtiden ikke ligger i våre egne hender, men i hendene til kommunene, uttalte filmskaper Mari Storstein på møtet. 

Aksjonsgruppe så dagens lys

Deltagerne på tirsdagens møte ville smi mens jernet er varmt og fortsette kampen mot slike kommunale begrensninger, ikke bare i Oslo, men også i andre kommuner. Men skal vi lykkes krever det samarbeid. 

- Vi er så mange organisasjoner på dette feltet, og når vi samler oss, det er da vi får ting til, understreket Karl Haakon Sævold.

Han er nestleder i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune, samt i Handikappede Barns Foreldreforening i Oslo.

Innen tirsdagens møte tok slutt, hadde vi tatt et langt skritt videre. Flere av deltagerne gikk sammen og la grunnlaget for en aksjonsgruppe som vil ta ansvar for å fortsette det gode samarbeidet og ta initiativ til videre arbeid. Ideene haglet og engasjementet var vekket. ​

Eksempler på kommunenes kontrollregimer:

Oslo kommunes konsesjonsutlysning ville blant annet at funksjonshemmede med BPA skulle: 

  • ​søke om å reise med BPA fire uker i forveien. 
  • dokumentere hvordan de skulle bo på reisen og hvordan assistansen skulle dekkes.
  • spare opp nødvendig antall assistansetimer til reisen på forhånd, i stedet for å fordele de fleksibelt gjennom året. 

Vestregionens konsesjonsutlysningen går enda lenger, og krever at: 

  • ​kommunen skal varsles når opphold utenfor Norge har varighet ut over et døgn.
  • kommunen skal varsles når opphold i Norge, utenfor egen kommune, har varighet ut over syv døgn. 
  • opphold utenfor Norges grense kan ha en maksimal varighet på 14 dager i løpet av et kalenderår. 
  • den enkelte kommune kan kreve dokumentasjon på gjennomført reise. 

Larvik kommune forlanger at funksjonshemmede skal søke om å få reise med BPA tre måneder i forveien.​

Vil du engasjere deg i kampen for BPA? Delta på BPA-konferanse i høst.

Skriv ut Tips en venn