Jan Kåre Stura i elektrisk rullestol utenfor huset sitt
Jan Kåre Stura har lang fartstid i politikken og yrkes- og organisasjonslivet. Det takker han BPA for.
Foto: Thor Brødreskift

- Ta styringen

Jan Kåre Stura mener arbeidsledere som lar BPA-tilretteleggeren bestemme, like godt kan velge hjemmetjenester i stedet.

​​​​​- Påtar du deg å være arbeidsleder for en BPA-​ordning, så må du ta hele det ansvaret det innebærer, sier Stura. 

Han er mangeårig styreleder for Uloba – Independent Living Norge. Jan Kåre Stura (65) har selv tatt hele lederansvaret i alle de 21 årene han har vært arbeidsleder for sine personlige assistenter. Han har bestemt hvem som skal assistere ham, hva assistentene skal gjøre, når assistenten skal gjennomføre oppgaven og hvor han skal bli assistert.

​​​Banet vei

I 1995 var det ikke opplagt at Stura kunne være arbeidsleder, fullt og helt. De fleste norske kommuner hadde nemlig kun erfaring med å gi funksjonshemmede omsorg. Som lokalpolitiker overbeviste han imidlertid hjemkommunen Askøy om å vedta at Borgerstyrt Personlig Assistanse skal bli praktisert etter intensjonen. Organisasjoner og selskaper som tilrettelegger for BPA i kommunen fikk la arbeidslederen bestemme de overnevnte hvem, hva, når og hvor. Jan Kåre Stura kunne velge Uloba som BPA-aktør og bli sjef i eget liv.

Mange BPA-aktører, både kommuner og private selskaper, har valgt en annen vei. Som arbeidsgivere har de valgt å frata arbeidslederne beslutningsmyndighet. Dette kan skje på flere måter. En utbredt praksis er at arbeidsledere får ingen eller begrenset mulighet til å bestemme hvem assistentene deres skal være. En annen variant er at BPA-aktører lager assistentenes arbeidsplaner.

- Tar du styringen selv, så styrer du. Lar du andre styre, så kan en tilrettelegger si «vi har ikke assistent ledig før klokken 10 i morgen. Det er det som passer med våre timeplaner», forklarer Stura.

​​Styringsplikt

Ideelt sett mener Jan Kåre Stura at sentrale myndigheter bør pålegge arbeidsledere å ta full styring over BPA-ordningene. I dagens regime, med store forskjeller kommunene imellom, oppfordrer han arbeidsledere til å velge en BPA-aktør som lar arbeidsleder bestemme hvem, hva, når og hvor. I kommuner der det ikke er mulig å velge en slik aktør mener Jan Kåre Stura at løsningen er å påvirke politikerne.​

- Vi i Uloba jobber kontinuerlig med å informere kommunale byråkrater og lokalpolitikere om hva som er intensjonen med Borgerstyrt Personlig Assistanse. Det nytter. Vi vil gjerne at enda flere arbeidsledere engasjerer seg i arbeidet med å opplyse og påvirke lokalpolitikere, sier Stura.

Den store overgangen​​

Jan Kåre Stura begynte i Uloba i 1999 som regional rådgiver for Vestlandet. 17 år etter er det fremdeles nødvendig å forklare ferske arbeidsledere at de må yte når de får BPA. Han synes det er ekstra utfordrende å bevisstgjøre unge funksjonshemmede om at det er viktig å ta full kontroll over eget liv.

- I dag ligger ofte løpet klart for unge funksjonshemmede. Mange har et team rundt seg fra de er små. Det er mye enklere med skolegang. Så kommer dagen da man skal klare seg selv. For oss i Uloba er det en stor oppgave å forklare hva som er mulighetene for dem som bestemmer seg for å bli sjef i eget liv, sier Jan Kåre Stura. 

​En likemann 

Stura er ikke i tvil om at det er funksjonshemmede med assistansebehov som har best forutsetninger for å vise andre funksjonshemmede disse mulighetene. 

- Da jeg jobbet som BPA-rådgiver brukte jeg hele tiden meg selv som eksempel. Det var helt nødvendig. For arbeidslederne jeg fulgte opp ville hele tiden vite «hva gjør du?» Det handlet om hvordan man ansetter assistenter. Hva kan assistenter være med på? Hvordan kan man få arbeidsplaner til å gå i hop? Det er det som er likemannsarbeid, sier han.

Uten BPA tror ikke Jan Kåre Stura at han i dag kunne ha sett tilbake på et langt liv i politikken, yrkes- og organisasjonslivet.

- Sannsynligvis hadde jeg hatt uføretrygd om jeg ikke hadde hatt BPA. Du føler at du er med i samfunnet på en helt annen måte. Du yter tilbake til fellesskapet. Jeg fikk Askøy kommunes likestillings- og mangfoldspris i 2011 på grunn av engasjementet mitt lokalt. Da følte jeg at jeg ble lagt merke til, avslutter Jan Kåre Stura.

Les også intervjuene med Ulobas gründere:

​Pioneren Bente Skansgård

Ulobas første daglige leder

Hun som har det siste ordet​

Ulobas første styreleder​​

Tok livet av "brukeren"

​​Denne teksten sto på trykk i Selvsagt nummer 11, i forbindelse med 25-årsjubileet til Uloba - Independent Living Norge SA. Les PDF-utgaven av Selvsagt nummer 11.​​​

Skriv ut Tips en venn