Universitetsbygg i Tromsø. Grå fasade med rundt grått tilbygg. Snø på bakken
Undersøkelsen er en del av Maiken Malkenes' bachelorstudium ved Universitetet i Tromsø.
Foto: Bjørn-Kåre Iversen/UiT

Spørreundersøkelse om BPA

Tromsø-student Maiken Malkenes vil finne ut hvordan BPA påvirker livskvaliteten for funksjonshemmede. Derfor trenger hun deltakere til en anonym spørreundersøkelse.

​​​- Funksjonshemmede er ei gruppe i samfunnet som jeg mener ikke får nok oppmerksomhet. Det er ei gruppe som lett blir stigmatisert og oversett når avgjørelser skal tas som omhandler dem, sier Maiken Malkenes. 

Hun etterlyser mer forskning på hvordan ulike former for assistanse påvirker livet vårt. 

Har vært personlig assistent​

Hennes eget bidrag er å skrive en bacheloroppgave om effekten BPA har på livskvaliteten. Maiken Malkenes studerer psykologi på Universitetet i Tromsø og har selv jobbet som personlig assistent.

Anonym undersøkelse

Dette skriver hun om undersøkelsen:

"Dette er et spørsmål til deg om å delta i en anonym nettbasert spørreundersøkelse der vi undersøker forskjeller mellom brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og ordinære ​hjelpetjenester. Vi søker mennesker med funksjonshemninger som mottar en eller annen form for hjelp i hverdagen.

Det vi ønsker å undersøke er om det finnes det forskjeller i opplevd livskvalitet, mestring og kontroll mellom mennesker m​ed funksjonshemninger som bruker BPA-tjenesten (brukerstyrt personlig assistanse), og mennesker med funksjonshemminger som kunne nyttet BPA-tjenesten, men velger å bruke ordinære tjenester fra kommunen (f.eks. heimesykepleien og/eller hjemmehjelp)?

Undersøk​elsen er helt anonym.

Denne spørreundersøkelsen skal i første omgang ligge til grunn for en bacheloroppgave, men vil også muligens bli publisert i a​ndre medium. Studien gjennomføres av bachelorstudent Maiken Malkenes,  UiT Norges arktiske universitet. Veileder er stipendiat Rannveig Grøm Sæle."

Her kan du delta i spørreundersøkelsen. 

Skriv ut Tips en venn