Portrettfoto av Vibeke Marøy Melstrøm.
Daglig leder i Uloba - Independent Living Norge Vibeke Marøy Melstrøm har sendt høringsuttalelse.
Foto: Nina Djerf.

Service, ikke omsorg

Uloba ber regjeringen anerkjenne personlig assistent som et serviceyrke.
​​​​​Det framgår i en høringsuttalelse om forslag til at krav om politiattest skal omfatte flere arbeidssøkere. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen kommune for alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
 
Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven. Hvis departementets forslag om lovendringer blir vedtatt vil alle som vil bli personlige assistenter kunne bli berørt av vedtaket. Uloba ønsker ikke at kommunene og andre arbeidsgivere skal ha en generell adgang til å frata tidligere kriminelle, som har sonet sin straff, muligheten til å yte service til funksjonshemmede med assistansebehov. 
 

Arbeidsleder skal bestemme

«For at BPA skal fungere i tråd med ordningens intensjoner må arbeidsleder selv bestemme hvem som skal assistere seg», skriver daglig leder Vibeke Marøy Melstrøm i høringsuttalelsen.
 
- Hvis regjeringen vil unngå å gå tvers av intensjonene med BPA så er det bare å la handling følge ord, forklarer Marøy Melstrøm. 
 
I «Rett til brukerstyrt personlig assistanse» (Stortingsproposisjon 86L, 2012-2013) beskriver nemlig Helsedepartementet personlig assistent som et serviceyrke. Assistansen skal bidra til at funksjonshemmede skal kunne leve frie og selvstendig liv. Uloba-lederen mener den logiske konsekvensen av dette er å omdefinere BPA til et likestillingstiltak underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

- Da vil det bli tydeligere at det er urimelig at arbeidsgivere skal kunne kreve at potensielle assistenter skal framlegge politiattest, sier Vibeke Marøy Melstrøm.
 

Barns sikkerhet viktigst

I høringsuttalelsen foreslår imidlertid Uloba at lovverket skal åpne for at arbeidsledere med hjemmeboende barn kan kreve at personer som ønsker å jobbe som assistent framlegger politiattest. I tillegg ønsker organisasjonen at dem som vil assistere funksjonshemmede barn og utviklingshemmede også i framtiden må fremlegge politiattest.

Lenker

 

Skriv ut Tips en venn