Fetsund sett fra sjøen
Nedre Romerike omfatter Fet, med kommunesenteret Fetsund, Sørum og Aurskog-Høland.
Foto: Wikimedia Commons

Søker ikke konsesjon

Uloba – Independent Living Norge søker ikke konsesjon for BPA i Nedre Romerike. Det gjør heller ikke BPA-leverandører tilknyttet Virke.

​Nedre Romerike omfatter kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland.

Hovedårsaken er at konsesjonen bryter med intensjonene Stortinget har lagt for BPA, blant annet i forhold til regler om reising og rapportering av ulike forhold om arbeidslederen som innehaver av BPA.

Funksjonshemmede mister innflytelse over egen BPA​​

Konsesjonen er et eksempel på en utlysning som ligger langt utenfor hva vi vil involvere oss i. Konsesjonsutlysningen innebærer i sitt innhold at funksjonshemmedes innflytelse over egen ordning reduseres. Konsesjonsutlysningen legger heller ikke norsk standard til grunn (NS 8435). Det innebærer at leverandører må påta seg uforholdsmessig stor risiko.

NHO-medlemmer boikotter utlysningen

Toneangivende BPA-leverandører som er medlemmer av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har også meldt at de avstår fra å søke konsesjon i Nedre Romerike.

Romerikes Blad vier denne saken stor spalteplass i dagens avis:

- Vi boikotter rett og slett utlysningen. For slik den er nå, med kravene kommunene stiller, kan vi ikke stille oss bak den. Den krenker rettighetene til funksjonshemmede og går bort fra intensjonen bak ordningen, sier administrerende direktør Tonje Grave i Prima Omsorg til Romerikes Blad.

Problematikken er kjent​​​

Kari Kjønaas Kjos (FrP), som leder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, har også kommentert tjenestekonsesjonen i avisen:

- Det er en kjent problematikk. Kommuner land og strand rundt har ulike kreative løsninger de benytter seg av, sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos til Romerikes Blad.

- Det dreier seg om at fra å forby reising, rapportering eller at det settes et tak for hvor mye man kan reiser, sier hun videre. Hun legger til at hun ikke skjønner hva kommunene skal med slike begrensninger og rapporteringer. Å ødelegge BPA som likestillingsverktøy med å fortelle andre at de er annerledes er selvsagt sårt, sier Kari Kjønaas Kjos til avisen.

 

Skriv ut Tips en venn