Ingeleiv Haugen i rullestol foran bilen sin med koffert
Ingeleiv Haugen har i flere år kjempet for å kunne reise fritt og uten å spørre først.
Foto: Thor Brødreskift

Restriktiv frihet

​Fram til 2004 respekterer Bergen kommune et viktig grunnprinsipp for Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA): Arbeidslederen bestemmer hvor hun skal bli assistert.

​​​I 2004 vedtar bystyret at: «Ved opphold utenfor kommunegrensen, settes retten til ytelsen ved vanlig ferie eller lignende som pr. 2004 er 5 uker.» Ifølge Ingeleiv Haugen varierer praksis fra saksbehandler til saksbehandler i årene som følger.

I 2013 tolker imidlertid sentrale helsebyråkrater i Bergen bystyrevedtaket fra 2004 dit hen at reiserestriksjonene skal gjelde alle typer reiser. I kommunens rundskriv om BPA for 2013-2014 til saksbehandlere heter det: «Opphold utenfor kommunen. BPA-brukere får beholde ordningen i 5 uker pr. kalenderår.» 

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) gir politisk støtte til Helsebyråkratenes avvisning av Karina Harkestad søknad om å ta med assistenter på studieutveksling våren 2015.

21. oktober 2015 vedtar det nye bystyret at det «ikke er grunn til å endre «femukersregelen» fastsatt av Bergen bystyre» i 2004. Selvsagt har derfor spurt den nye byråden for helse- og omsorg, Rebekka Ljosland (KrF), om hva som ligger i formuleringen «ferie eller lignende» i bystyrevedtaket fra 2004. Byråkratene Akselberg og Løseth i Byrådsavdelingen for helse og omsorg svarer:

«Kommunen har ikke definert hva BPA brukere kan- og ikke kan gjøre i de fem ukene per år som bruker kan reise med assistanse utover kommunegrensen. […] Regelen ble vedtatt for å bedre bevegelsesfriheten til funksjonshemmede.» 

Artikkelen sto som undersak til «Trekkfugl på nåde» ​i Selvsagt nummer 11. Les PDF-utgaven av Selvsagt nummer 11.

Les også:

Trekkfugl på nåde​

Hvorfor begrenser kommunene reising med BPA?​

Skriv ut Tips en venn