Lars Ødegård sitter i rullestol på scenen og gestikulerer foran et stort publikum.
Lars Ødegård engasjerte deltakerne på BPA-konferansen.
Foto: Finn Ståle Felberg (alle foto).

Fag, følelser og fellesskap

Les presentasjonene og se videoene av innledningene på BPA-konferansen.

​13. - 15. oktober 2016 arrangerte Uloba – Independent Living Norge BPA-konferansen stolt, sterk og synlig i Oslo. Konferansens to hovedtema var Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) og institusjonalisering av funksjonshemmede. Les mer om konferansen (lenke).

Presentasjoner fredag 14. oktober (dag 2)

10.00 - 10.20 «Stolt, sterk og synlig» ved Erna Solberg.
Solbergs regjering rettighetsfestet BPA for noen grupper, og har lagt stor vekt på likestillingsaspektet ved ordningen.
Ekstern lenke til Solbergs tale. Statsminister Erna Solberg.


10.20 - 10.40 «Tilbake til institusjonene – tallenes tale» ved Egil G. Skogseth

Norske kommuner bygger stadig flere og større institusjoner i strid med gjeldende regler og retningslinjer. Ulike grupper med helt forskjellig assistansebehov blir samlet i helsecontainere. Lenke:

BPA-konferansen_Egil_Skogseth_v3.pdf


10.40 - 11.00 «Hvordan er situasjonen i Danmark?» Ved Thomas Gruber.

Danmark ligger noen år foran når det gjelder institusjonsbygging. Hvordan er resultatene? Lenke:

BPA-konferansen_Thomas Gruber.pdf


Thomas Gruber og Egil G. Skogseth snakker sammen.

F.v. Thomas Gruber fra Lev og Egil G. Skogseth fra Uloba.


11.00 - 11.20 «Hvordan er situasjonen i Sverige?» Ved Jonas Franksson.

BPA har vært rettighetsfestet lenge i Sverige, men nå er ordningen under hardt press. Hva skjer? Lenke:

BPA-konferansen_Jonas Franksson.pdf


 

Jonas Franksson er prosjektleder og styremedlem i STIL.


11.20 - 11.40 «Hvorfor bygger kommunene nye fellesboliger for funksjonshemmede?» Ved Jan Tøssebro (lenke).

Hva sier forskningen om institusjonsbyggingen og om kommunenes motiver? Lenke:

BPA-konferansen_Jan Tøssebro.pdf


Portrettfoto av Jan Tøssebro.

Jan Tøssebro er professor ved NTNU Samfunnsforskning.


13.00 - 13.40 «Ti løft for et vanlig liv» ved Osmund Kaldheim.

3. oktober overleverte Rettighetsutvalget utredningen «På lik linje» (NOU 2016: 17) til barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Lenke til hele presentasjonen av utvalgets anbefalinger:

Osmund_Kaldheim_BPA-konferansen.pdf
 

Osmund Kaldheim taler og gestikulerer.

Osmund Kaldheim ledet Rettighetsutvalget.


13.40 - 14.00 «Eie, leie, eller plasseres?» Ved Jørn Nilsen.

Hvem har ansvaret for funksjonshemmedes bosituasjon? Er det nødvendig og ønskelig med særbehandling? Lenke:

BPA-konferansen_Jorn Nilsen.pdf


 

Jørn Nilsen er leder av NFU Østfold.


14.00 - 14.20 «Meg i dag – deg i morgen?» Ved Ronald Craig.

Utestenging og isolering av funksjonshemmede angår hele samfunnet, fordi det avspeiler de verdiene som holder samfunnet oppe. Lenke:

BPA-konferansen_Ronald Craig.pdf


Ronald Craig peker på sin presentasjon mens han snakker. 

Ronald Craig er fagdirektør i LDO.


14.45 - 15.15 «Ble ikke funksjonshemmede mennesker likevel?» Ved Johans Tveit Sandvin.

På 70-, 80- og 90-tallet ble institusjonene i Skandinavia tømt. Funksjonshemmede skulle ha den samme friheten, de samme rettighetene og livsbetingelsene som andre. Har denne tenkingen snudd til fordel for kyniske økonomiske vurderinger? Lenke:

BPA-konferansen_Johans Tveit sandvin.pdf


Johans Tveit Sandvin taler foran sin presentasjon (på lerret). 

Johans Tveit Sandvin er professor ved Nord Universitet.


Presentasjoner lørdag 15. oktober (dag 3)

10.00 - 10.15 «Frihet og likestilling - bare i festtalene?» Ved Lars Ødegård.

Hvordan slår vi tilbake de gjenoppståtte ideene om at funksjonshemmede hører til i utenforskapet? Kan vi la det skje, uten å yte motstand? Lenke:

BPA-konferansen_Lars odegaard.pdfLars Ødegård har vært leder av NHF og Bioteknologinemnda.


14.30 - 14.50 «Tro, håp, kjærlighet og litt trass». Ved Anneth Nielsen. Lenke:

BPA-konferansen_Anneth Nielsen.pdf


Anneth Nilsen taler. "Håpet" står på lerretet bak henne.

Anneth Nielsen er BPA-konsulent i Uloba.


Les om foredragsholderne (lenke).


Video av foredragene (også dem uten PowerPoint-presentasjon) er tilgjengelig på Ulobas Facebook-side (lenke).

Skriv ut Tips en venn