Fredrik Dahl sitter ved et kjøkkenbord og ser ut vinduet.
Fredrik Dahl har selv sørget for at sønnen har et kjøkken det går an å bruke i den kommunale utleieboligen.
Foto: Geir Dokken

Med utsikt til likkjelleren

​Fredrik Dahl (64) har kjempet en fem år lang kamp for at sønnen Øystein skal bli herre i eget hus. I dag er utsikten fra kjøkkenvinduet sykehjemmets likkjeller.

​​I dag bor Øystein Dahl (30) i en midlertidig kommunal utleiebolig på trettende året. En stund så det til og med ut til at Trøgstad kommunes permanente boligtilbud til Øystein Dahl blir dårligere enn aldersboligen han bor i nå.

- Øystein skal eie sin egen bolig når jeg ikke lever lenger.

Det sier Fredrik Dahl. I fem år har 64-åringen kjempet for at sønnen skal bli herre i eget hus.

- Øystein har autisme. Han trenger rolige og forutsigbare omgivelser, og det må være små forhold, forklarer pappa Fredrik Dahl.

Öppna landskap​

Øystein Dahl har det aller best når han får kjøre traktor på egen hånd på foreldrenes torp i Sverige.

Fredrik Dahl skulle gjerne sett at sønnen kunne kjøpt en liten enebolig med avskjermet tomt et stykkeunna tettstedet Skjønhaug. Men i likhet med de fleste andre voksne utviklingshemmede er Øystein Dahl uføretrygdet. Skal boligdrømmen bli virkelighet, må Trøgstad kommune derfor innvilge Øystein Dahl Husbankens lån og tilskudd.

Beskjeden som far  Fredrik Dahl har fått fra Østfoldkommunen, er at de har begrenset med Startlånsmidler.

Husbanken har forklart ham at de har svært begrenset med etableringstilskudds-midler å fordele til kommunene. Det er visstnok bare de store kommunene som får.

Avdelingsdirektør Per Erik Torp i Husbanken bekrefter at ikke alle kommuner får midler til etableringstilskudd.

- Det er ikke bare de største kommunene som får, men vi retter hovedtyngden av tilskuddet inn mot de kommunene som har de største boligsosiale utfordringene. I 2016 søkte 69 av kommunene vi har ansvar for på Husbanken Øst om tilskudd til etablering. Av disse var det kun tre som ikke fikk tildelt midler. Dette var fordi de satt igjen med ubrukte midler fra 2015. 20 av våre kommuner har valgt å ikke søke tilskudd i år, sier han.

Bryter med FN-konvensjonen​

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter pålegger Norge, på systemnivå, å sikre at funksjonshemmede kan velge hvor og med hvem vi vil bo. Siden Husbankens ordninger ikke sikrer Øystein Dahl denne individuelle friheten, mener Fredrik Dahl at stat og kommune hopper bukk over FN-konvensjonen.

- Skal Øystein ha reell medbestemmelse, så må han betale alt selv, konkluderer han.

I Øystein Dahls leilighet iser vinduene. At han i det hele tatt kan bruke kjøkkenet er pappa Fredriks fortjeneste. Husleien ligger på maksgrensen.

- Når du eier, har du kontroll. Du skal bo trygt, og ikke bli skaltet og valtet med, avslutter Fredrik Dahl.

​Denne artikkelen er hentet fra Selvsagt nummer 10.

Les hele magasinet i PDF-format (4 MB).

Les også:

Der ingen ville bo​
Driver småbruk med BPA​

Jørn Nilsens råd om boligkjøp​​​

Skriv ut Tips en venn