Portrettbilde av Solveig Horne

Møter motbør

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne møter motbør fra sivilsamfunnet i arbeidet med en felles diskrimineringslov.

​- Å fjerne aktivitets- og redegjørelsesplikten er kanskje det som har provosert de fleste organisasjonene mest. Den er nødvendig å ha, sa forbundsleder Arne Lein i Norges Handikapforbund (NHF) da organisasjonen presenterte sitt syn på forslaget til ny lov som nå er ute på høring.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er arbeidsgiveres forpliktelse til å motarbeide diskriminering og redegjøre for likestillingssituasjonen på arbeidsplassen.

Det var også NHF som hadde invitert til debatt om forslaget til ny felles diskrimineringslov på Litteraturhuset i Oslo.

Lang kravliste

I alt åtte organisasjoner på diskrimineringsområdet fikk tre minutter hver til å presentere sitt syn på en felles diskrimineringslov. Ikke uventet blir kravlisten til statsråd Solveig Horne lang i forhold til hva organisasjonene ønsker å ta inn i loven, alt fra seksuell orientering til Statens seniorråd som pent ba om å bli omfattet av loven til organisasjoner som påpekte at også familien måtte omfattes av lovverket.

- Vold i familien er en klar indikasjon på manglende likestilling, sa Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet.

Den klareste støtten til en ny felles diskrimineringslov fikk statsråden fra Berit Vegheim, som representerte Menneskerettighetsalliansen.

Lover bedre vern

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne står fast på at en universell forenklet diskrimineringslov gir et bedre vern.

- Loven gir et bedre diskrimineringsvern, jeg har ikke fått ett eksempel på at regjeringens lovforslag svekker vernet. Vi ønsker en lov med klare rettigheter og plikter, en lov som gir et reelt vern, og et bedre vern i forhold til sammensatt diskriminering, sa Solveig Horne i sin innledning.

Forenkling, mer oversiktlighet og en mer brukervennlig lov er hovedbegrunnelsen for arbeidet med en ny lov.

- Det skal bli enklere å finne rettighetene man har, nå må man faktisk lete i forarbeidene til de særlovene for å finne dem.

I forhold til aktivitets- og redegjørelsesplikten mener Horne at regjeringen konkretiserer aktivitetsplikten.

- Loven skal stimulere arbeidslivet til å legge til rette for likestilling for å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Vi styrker aktivitetsplikten med andre virkemidler. Redegjørelsesplikten alene gir ikke mer likestilling og bringer den ikke fremover. Stort sett er den et par setninger fra revisor i en årsrapport, sa Solveig Horne.

Uloba kommer til å levere et svar på høringsforslaget om ny likestillings- og diskrimineringslov.

 NHF sier nei til forslag om felles likestillingslov (lenke)

Les lovforslaget på regjeringens nettside (lenke)​.
Skriv ut Tips en venn