Mari Liljenstrøm sitter og smiler i rullestolen sin, kvinnelig assistent står bak.
Diskriminering handler ikke om kjønn, etnisitet eller funksjonsevne. Det handler om mennesker.
Foto: Caroline Ramnæs

Likestilling handler om folk.

Punktum. - Det skriver Mari Liljenstrøm i dagens Klassekampen.

​​​I sin kronikk i Klassekampen 8. desember skriver Torild Skard om forslaget til en ny, felles likestillingslov at «Ut fra et kvinneperspektiv er det betenkelig å erstatte lovverk spesifikt rettet mot kvinner med et generelt vern. Kvinner utgjør halve befolkningen og diskrimineres både enkeltvis og som gruppe.» 

Likestilling handler ikke om kvinner, kjønnsidentitet, seksuell legning, hudfarge funksjonshemming eller etnisitet. Det handler om folk. Det handler om at du skal stå på like fot med meg slik jeg står på like fot med deg. 

Jeg er kvinne, og jeg er funksjonshemma. Når jeg opplever diskriminering, er det ikke kjønnet mitt, og heller ikke min kropp med funksjonsnedsettelse, som blir forskjellsbehandlet. Det er jeg, Mari, som blir diskriminert. Det er akkurat det samme for meg om jeg stenges ute fordi jeg er kvinne eller funksjonshemma. Jeg vil bare regnes med, som den jeg er, og det må være kjernen i kampen mot diskrimineringen vi ser overalt i samfunnet. Hvis den nye diskrimineringslovgivningen skal ha en kjønnsdeling innenfor de andre diskrimineringsgrunnlagene, burde dette prinsippet gjelde over hele fjøla: Da skulle kvinnebevegelsen selv tatt opp i seg problemstillinger som etnisk bakgrunn og funksjonsevne, like mye som antirasistiske organisasjoner eller funksjonshemma-bevegelsen må ta opp utfordringene med kjønnslikestilling. 

Torild Skard har flere ganger påpekt at siden alle har et kjønn, må kjønnsdiskriminering ha en forrang på diskrimineringsfeltet. Men er det ikke sånn at alle også har en etnisk tilhørighet, en hudfarge og en funksjonsevne? 

Likestilling er at du som menneske har de samme mulighetene som naboen din, som studiekameraten din eller kollegaen din, uavhengig av hvem du er. Da kan ikke en diskriminert gruppe kategorisk gå først i køen, for da har vi uansett ikke et likestilt samfunn. Lovgivninga må ligge der som et grunnlag og gi oss alle retten til likeverd. 

Skriv ut Tips en venn