Portrettbilde av Solveig Horne
Solveig Horne leder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, som har gitt ut stortingsmeldingen "Likestilling i praksis".
Foto: Regjeringen/Ilja C. Hendel

Likestilling for alle

Likestillingsmeldingen viser diskrimineringseksempler som ikke bare rammer kjønn.

Bufdir brukte likestillingsfrokosten 9. november på å presentere Likestillingsmeldingen.

Den er en stortingsmelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, utarbeidet av Bufdir. Meldingen beskriver likestillingssituasjonen for menn og kvinner i Norge i dag og beskriver planer og tiltak for bedre likestilling.

 Gjenkjennelig

Samtidig viser den en situasjon som er lett å kjenne igjen også for funksjonshemmede og andre diskriminerte grupper:

- Arbeidslivet som en diskrimineringsarena.

- Ujevn representasjon i næringslivet, lederposisjoner og styrer.

- Viktigheten av et synlig mangfold blant rollefigurer i oppveksten, og av å skape en tidlig bevissthet om likestilling og likeverd.

- Vold og overgrep mot diskriminerte, og behovet for kunnskap om hatefulle ytringer.

Felles lov om likestilling

Den fulle tittelen på likestillingsmeldingen er Likestilling i praksis – like muligheter for kvinner og menn. Den deler likestillingsinnsatsen i Norge inn i:

  • Like muligheter for gutter og jenter.
  • Likestilling i arbeidslivet.
  • Vern mot vold og overgrep.
  • God helse for kvinner og menn.

Samtidig med at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir ut meldingen, jobber de med å samle diskrimineringslovene i en felles likestillingslov for alle diskrimineringsgrunnlag.

Like fullt handler altså «Likestilling om praksis» bare om kjønnsdiskriminering. På Bufdirs frokostseminar fikk vi bekreftet at meldingen ikke fanger opp de andre diskrimineringsperspektivene, og at dette er et bevisst politisk valg.

Trolig vil Stortinget også kritisere dette når det skal behandle likestillingsmeldingen i april neste år.

Les mer:

Likestilling i praksis - like muligheter for kvinner og menn (regjeringen)

Uklar likestillingsmelding fra Solveig Horne (Aftenposten)

- Ikke flere lederkvinner av dette (Dagsavisen)

Skriv ut Tips en venn