Ledige stillinger i IT

Ulobas visjon er «En verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer». Minst 50% av våre ansatte skal være mennesker med funksjonsnedsettelser.
​​​​​​​​​Vi arbeider nå med et større digitaliseringsprogram, med spesielt fokus på forbedring av våre forretningsprosesser, slik at vi kan gi våre arbeidsledere, medlemmer og assistenter bedre og mer effektive tjenester. 

For å oppnå dette trenger vi flere dyktige medarbeidere til vår IT-avdeling.
 
Ulobas IT-løsninger er i hovedsak basert på Microsofts produkter og tjenester. Vi drifter vårt eget datasenter og arbeider samtidig med å ta i bruk skyløsninger. 

Vi ønsker nå å komme i kontakt med flinke IT-folk med erfaring på relevante områder som også har en funksjonsnedsettelse, og som kunne tenkes seg å jobbe for oss og for oppfyllelse av vår visjon.

Vi ønsker i første omgang å etablere uformell kontakt med dere som har god kompetanse​ innen områdene:
 
  • Systemutvikling i faggruppen ITAM (2 stillinger)
  • Drift av datasentertjenester i faggruppen ITSM
    ​(1 stilling)


Arbeidssted vil være på Ulobas hovedkontor på Strømsø i Drammen.
 
Send meg en e-post​ og fortell litt om deg selv dersom du er interessert i å få vite mer om stillingene og om Uloba.

Kort om fagmiljøene:

IT Applikasjonsforvaltningsgruppen (ITAM) utvikler våre interne forretningssystemer (web-applikasjoner i en trelagsarkitektur) i C# i Visual Studio med MS SQL Server back-end. Et spesielt viktig fokusområde er universell utforming av brukergrensesnittene. Noen av våre forretningssystemer leveres som skytjenester, som vi integrerer ved hjelp av Microsoft BizTalk til våre interne systemer. Vi bruker Microsoft Sharepoint 2013 som plattform for samhandling og portaler.

IT Drift & Support (ITSM) drifter vårt eget datasenter, med fysiske og virtuelle servere. ITSM leverer og gir også brukerstøtte til standard Microsoft kontorstøtteløsninger (AD, Exchange, Office, Lync/Skype o.a.) og Windows 7/Windows 10 arbeidsflater for å betjene Ulobas ca. 120 ansatte. ITSM har også et særskilt ansvar for IT-sikkerheten i Uloba.
Skriv ut Tips en venn