Forsiden av NRKs radiohus i Oslo.
NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo.
Foto: Mahlum

Krever tilgjengelig NRK

Stortinget skjerper kravene til teksting, lydtekst og tegnspråk- og synstolking.
​Torsdag leverte Kulturkomiteen på Stortinget sin innstilling til regjeringens stortingsmelding om allmennkringkasting.

Tilgjengelige sendinger

Alle partiene bortsett fra Fremskrittspartiet har stilt seg bak en ny avtale. Partiene slår fast at NRK fortsatt skal bli finansiert av fellesskapet. Forutsetningen er at NRK kommuniserer til hele allmenheten, herunder funksjonshemmede.

Flertallet i kulturkomiteen mener at NRK-plakaten bør bli oppdatert slik at NRK forplikter seg til å jobbe for at allmennkringkastingstilbud skal være universelt utformet. Stortingspolitikerne sine mer konkrete krav omhandler teksting, lydtekst og tegnspråk- og synstolking.

Skal følge opp

- Jeg merker meg at politikerne stiller noen økte krav til NRK på en del områder, som norsk musikk, ekstern produksjon og tilgjengelighet for de med funksjonshemminger. Vi vil selvsagt anstrenge oss for å følge opp de kravene politikerne stiller til oss, uttaler kringkastingssjef Eriksen i en pressemelding fra NRK (ekstern lenke). 

Stortingets mening

Dette skriver Kulturkomiteen på Stortinget om universell utforming i sin innstilling (kapittel 2.6):

«Komiteen mener NRK har en viktig oppgave med å sørge for at det legges større vekt på hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, at innholdet er tilgjengelig og at tilbudet reflekterer medieutviklingen. Komiteen støtter meldingens konklusjon om at det bør fastsettes et generelt prinsipp og målsetting i NRK-plakaten om at NRKs samlede allmennkringkastingstilbud skal være universelt utformet.

Komiteen ønsker å understreke at de støtter regjeringens forslag til at NRKs distriktssendinger skal snarest mulig gjøres tilgjengelig med teksting når slike program blir lagt ut som audiovisuell bestillingstjeneste. Samt at kravene til teksting av direktesendte riksdekkende TV-program utvides, slik at kravet gjelder for hele døgnet med forbehold om at det er teknisk og praktisk mulig.

Komiteen ser at allmennkringkasterne bør reflektere medieutviklingen. Et godt og oppgradert tilbud med tegnspråk, lydtekst og synstolkning må være en viktig oppgave for allmennkringkasterne.»

LenkerSkriv ut Tips en venn