Faksimile av deler av www.politi.no/tjenester/politiattest/
Foto: Faksimile fra politiet.no

Krav om politiattest

Alle som vil starte et nytt arbeidsforhold som borgerstyrt personlig assistent må nå legge fram politiattest.

Stortinget har pålagt alle arbeidsgivere som leverer tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven å kreve at alle nyansatte legger fram politiattest. Siden borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er regulert i Helse- og omsorgstjenesteloven må Uloba – Independent Living Norge kreve å få se politiattester.

Den nye ordningen gjelder alle nye ansettelsesforhold som borgerstyrt personlig assistent fra og med 1. januar 2017. 


Assistent må søke

Etter at en nyansatt assistent har signert arbeidsavtalen vil hun få en bekreftelse fra Ulobas administrasjon. Hun må bruke denne bekreftelsen når hun søker om en politiattest.


Politiet anbefaler alle å bruke elektronisk søknad om politiattest (lenke).  


Vil skape forsinkelser

Politiet kan bruke flere uker på å få behandlet søknader om politiattest.

Når assistenten mottar svar og politiattesten foreligger, må hun sende den til Ulobas administrasjon omgående.  Først etter at Ulobas administrasjon har mottatt en gyldig politiattest uten anføring av straffbare forhold som utelukker assistenten for å inneha stillingen som personlig assistent, vil assistenten kunne tiltre stillingen.  

Arbeidsledere i Uloba har fått informasjon om kravet om politiattest på vårt intranett Freedom.

Les mer i artikkelen «Flere må levere politiattest» (ekstern lenke).


Uloba – Independent Living Norge har tidligere bedt myndighetene droppe det generelle kravet om politiattest.

Les mer i artikkelen «Service, ikke omsorg» (lenke). 

Skriv ut Tips en venn