Kolberg lovet BPA-oppfølging

Uloba brukte Arendalsuka til å vise hvordan kommunene innskrenker funksjonshemmedes rettigheter.
​​​

- Noe av det viktigste vi oppnådde med debatten i Arendal, var å bidra til en realitetsorientering. Det er ikke mange som vet at situasjonen for funksjonshemmede er såpass ille, men det var interessant å se hvordan både Martin Kolberg og Hanne Bjurstrøm forpliktet seg til å følge opp.

Slik oppsummerer generalsekretæren i Uloba – Independent Living Norge SA, Vibeke Marøy Melstrøm, Ulobas debatt under Arendalsuka. 

Kommunene hindrer vår frihet​​

Arendalsuka er en årlig politisk møteplass for organisasjoner, politikere og media. Debatten vår het «Frihetsberøvet uten lov og dom» og handlet om de restriksjonene kommuner legger på funksjonshemmedes frihet:

Stadig flere av oss må bo i institusjoner. 28 institusjoner for flere enn 8 beboere fikk tilskudd fra Husbanken i fjor. Det er dobbelt så mange som i 2013.

Funksjonshemmede som kunne bodd for seg selv og hatt et aktivt liv med BPA, tvinges i institusjoner.

Kommunene begrenser hvordan mange av oss kan bruke vår BPA.

En forskrift må til​

Martin Kolberg sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og vedgår at en forskrift er det som må til for at BPA fungerer etter intensjonen.

- Kommunene har en iboende motstand mot intensjonen med BPA, sa han.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vil kreve forklaring fra kommunene som har bygd eller planlegger å bygge institusjoner.

Vi er ikke i mål​​​​

Videre lovet hun å ta opp institusjonaliseringen i FN-systemet. Grunnen til det er at FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter sier at funksjonshemmede har rett til selv å velge hvor vi vil bo.

- Vi har fortsatt mye å jobbe for. Når vi tror at vi snart er i mål med kampen vår, er vi ikke det likevel. Og den negative utviklingen vi ser ved at Norge bygger nye og større institusjoner, må føles som en falitterklæring for de tidligere politikerne, de som sto for en nedbygging, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Se debatten i opptak på Facebook.

Les Ann Kristin Krokans kronikk «Frihetsberøvet uten lov og dom».​

Skriv ut Tips en venn